Menú Contingut principal

Filtres actius

S'han trobat 66 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Arenys de Mar

Nomenament de funcionària de carrera.

 • Registre: 202110110971
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament d'Arenys de Mar

Nomenaments de funcionaris de carrera com a agents de la Policia Local.

 • Registre: 202110110972
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament d'Arenys de Mar

Bases reguladores i convocatòria 2021 per a la concessió d'ajuts al teixit empresarial local per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

 • Registre: 202110112414
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Badalona

Convocatòria d'oferta pública de transmissió del lloc de venda número 526 dels encants del dissabte.

 • Registre: 202110110682
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Badalona

Convocatòria d'oferta pública de transmissió del lloc de venda número 449 dels encants del divendres.

 • Registre: 202110110683
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Badalona

Proposta per al tractament com a residus sòlids urbans de diversos vehicles abandonats per resultat infructuós de notificació domiciliària.

 • Registre: 202110110989
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Badalona

Aprovació del padró de contribuents de la taxa per ocupació de l'espai públic amb taules i cadires, exercici 2021.

 • Registre: 202110111657
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Badalona

Aprovació del padró de contribuents del preu públic per la recollida de residus sòlids urbans de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110111659
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic regulador d'una residència assistida amb centre de dia per a gent gran, al carrer Rubió i Ors, 19.

 • Registre: 202110110749
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Sol·licitud per a la concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat de magatzem de productes alimentaris refrigerats, oficines i rentat de camions, en el local situat al carrer Major de Mercabarna, 120.

 • Registre: 202110110846
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Encàrrec de gestió del Programa d'acció lectora al Consorci de Biblioteques de Barcelona per part de l'Institut de Cultura de Barcelona.

 • Registre: 202110112521
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Calders

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció, per concurs-oposició lliure, d'un/a oficial de 1a de manteniment, en règim de laboral fix, mitjançant contracte de relleu, i la creació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants i substitucions.

 • Registre: 202110111793
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Calella

Nomenament de personal funcionari.

 • Registre: 202110110859
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Calella

Nomenament de personal funcionari.

 • Registre: 202110110861
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Calella

Nomenament de personal funcionari.

 • Registre: 202110111532
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Convocatòria del procediment per a l'atorgament de subvencions per a la contractació de persones desocupades per a l'any 2021.

 • Registre: 202110112406
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 7 del pressupost ordinari del 2021.

 • Registre: 202110111455
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Castellví de Rosanes

Aprovació de l'expedient de contracte menor de serveis de treballs forestals urgents per a la restauració de la zona cremada per l'incendi del mes de juliol.

 • Registre: 202110112383
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament de Centelles

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs-oposició lliure d'una plaça de funcionari interí, arquitecte municipal.

 • Registre: 202110110680
 • Data de publicació: 13/09/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla i la refosa del catàleg de llocs de treball per a 2021.

 • Registre: 202110111536
 • Data de publicació: 13/09/2021