Menú Contingut principal

S'han trobat 92 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament de Badalona

Aprovació definitiva de les bases específiques que regiran la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, per concurrència competitiva, durant l'exercici 2021.

 • Registre: 202110110988
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Delegació al gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, temporalment durant l'absència, de les facultats que hagin estat delegades al gerent de l'Àrea de Pressupostos i Hisenda.

 • Registre: 202110110147
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Resolució provisional d'atorgament i denegació de la convocatòria de subvencions de cooperació per a la justícia global de l'any 2021.

 • Registre: 202110110969
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Berga

Contractació laboral d'una professora de percussió de l'Escola Municipal de Música.

 • Registre: 202110110079
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Berga

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva de tres places de caporal de la Policia Local, i provisió definitiva de tres llocs de treball: un de caporal de planificació i dos de caporal de la Policia Local, mitjançant procediment de promoció interna i sistema de concurs oposició, en execució de l'oferta pública d'ocupació 2019 i 2021.

 • Registre: 202110110193
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Cardona

Convocatòria per a la concessió d'ajuts excepcionals a comerços, establiments de serveis de proximitat i turístics i empreses artesanes, per a pal·liar els efectes generats per la COVID-19.

 • Registre: 202110110748
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Centelles

Convocatòria i bases per a la selecció d'una plaça de funcionari/a interí/na com a auxiliar administratiu/va, mitjançant concurs-oposició lliure, i creació de borsa de treball.

 • Registre: 202110110685
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Suspensió del règim sancionador de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles.

 • Registre: 202110110212
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Cubelles

Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits núm. 1626/2021-7414 i 1631/2021-7417, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, respectivament.

 • Registre: 202110110139
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Granollers

Convocatòria i bases per proveir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball d'interventor/a reservat a personal FHN.

 • Registre: 202110110913
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Granollers

Bases de les condicions d'accés al Programa d'arranjament d'habitatges per a les persones grans per al 2021.

 • Registre: 202110110963
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Gualba

Aprovació inicial de la Memòria valorada per a la reparació, conservació i manteniment de ferms asfàltics.

 • Registre: 202110111685
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Malgrat de Mar

Aprovació definitiva de la Memòria valorada de connexió de fibra òptica d'edificis municipals.

 • Registre: 202110109960
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Manresa

Aprovació definitiva de la Memòria valorada de les actuacions de millora de l'espai públic 2021, al passeig del Riu, tram Parc Josep Vidal.

 • Registre: 202110110100
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Manresa

Adscripcions definitives a llocs de treball.

 • Registre: 202110110995
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Martorell

Exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2020.

 • Registre: 202110111656
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Moià

Aprovació definitiva del projecte d'Estatuts i de les bases d'actuació de la Junta de Compensació per a la urbanització de la UAU 11 La Bòbila, Pla Romaní de Moià.

 • Registre: 202110109972
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Moià

Aprovació definitiva del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

 • Registre: 202110109980
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Montmaneu

Exposició pública del compte general de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110110677
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Convocatòria per a seleccionar un/a professor/a de música de llenguatge musical, roda d'instruments i instrument vent-metall, per a l'Escola Municipal de Música, en règim laboral temporal, i la creació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants i substitucions.

 • Registre: 202110110014
 • Data de publicació: 09/09/2021