Menú Contingut principal

S'han trobat 92 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Aprovació de la convocatòria i les bases del concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal tècnic auxiliar de biblioteca, grup de classificació C1, destinada a cobrir temporalment vacants a la Biblioteca Municipal.

 • Registre: 202110110219
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Nomenament com a funcionària de carrera d'una administrativa adscrita al cos de la Policia Local.

 • Registre: 202110111008
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

Aprovació inicial de la modificació del pressupost de despeses.

 • Registre: 202110110129
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Convocatòria de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l'atorgament d'ajuts per a l'activitat esportiva per a nens, per prevenir situacions de risc social.

 • Registre: 202110111000
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Súria

Delegació de funcions d'Alcaldia per absència.

 • Registre: 202110111524
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Tiana

Convocatòria per a la renovació del càrrec de jutge de pau titular.

 • Registre: 202110110072
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Torelló

Formalització d'una addenda del conveni d'encomana de gestió entre el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l'Ajuntament per a l'execució del Projecte de suport de medi ambient i desenvolupament rural als municipis de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

 • Registre: 202110109909
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Torelló

Formalització d'una addenda del conveni d'encomana de gestió entre el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l'Ajuntament relatiu a l'execució del Programa de treball de dinamització comercial, fires i mercats a la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

 • Registre: 202110109911
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Vallbona d'Anoia

Aprovació definitiva de la modificació del pressupost aprovada pel Ple el 26 de juliol de 2021.

 • Registre: 202110110886
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Vilanova del Camí

Correcció d'error material a la convocatòria de subvencions en espècie per a arranjaments d'habitatges de la gent gran, persones amb dificultats de mobilitat o amb risc d'exclusió social per a l'any 2021.

 • Registre: 202110109864
 • Data de publicació: 09/09/2021
 • Corregeix a: 202110108931

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Aprovació definitiva del Projecte de construcció de carril bici a la rambla de Salvador Samà, en el pas sota via entre el carrer d'Albert Virella i Bloda i el carrer de Pere Jacas.

 • Registre: 202110110083
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança general de subvencions i publicació del text refós.

 • Registre: 202110110697
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Licitació de l'adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana propietat de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110110702
 • Data de publicació: 09/09/2021

Ajuntament de Vilobí del Penedès

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021.

 • Registre: 202110110003
 • Data de publicació: 09/09/2021

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 6/2021.

 • Registre: 202110109964
 • Data de publicació: 09/09/2021

Consell Comarcal d'Osona

Bases i convocatòria del procés selectiu d'un/a tècnic/a superior coordinador/a del Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT).

 • Registre: 202110110854
 • Data de publicació: 09/09/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 28 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 341/2021.

 • Registre: 202110110084
 • Data de publicació: 09/09/2021

Jutjat Social núm. 7 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 787/2018.

 • Registre: 202110109899
 • Data de publicació: 09/09/2021

Jutjat Social núm. 7 de Barcelona

Edicte de notificació de citació el 26.04.2022 de les actuacions 136/2020.

 • Registre: 202110109900
 • Data de publicació: 09/09/2021

Jutjat Social núm. 12 de Barcelona

Edicte de notificació de citació el 14.10.2021 de les actuacions 860/2020.

 • Registre: 202110110103
 • Data de publicació: 09/09/2021