Menú Contingut principal

S'han trobat 69 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Arenys de Munt

Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores per a l'atorgament d'ajuts en espècie per al transport en autobús urbà i interurbà entre els municipis d'Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta, per a persones de 65 o més anys d'edat, pensionistes i persones amb discapacitat superior al 33%.

 • Registre: 202110110507
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Bagà

Convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut.

 • Registre: 202110109477
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Barberà del Vallès

Convocatòria de subvencions directes, de caràcter excepcional, a entitats sense ànim de lucre, amb l'objectiu de pal·liar les conseqüències derivades de l'estat d'alarma decretat a conseqüència de la crisi sanitària pel coronavirus.

 • Registre: 202110110664
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Informació pública de la sol·licitud de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat de taller de reparació d'automòbils amb cabina de pintura, en el local situat al carrer Àvila 120, BJ.

 • Registre: 202110109766
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

Informació pública de la reparcel·lació voluntària de l'àmbit 2 (A02) del Pla especial i de millora urbana per a la regularització dels equipaments en l'àmbit discontinu de les parcel·les 3.1. i 8.1 (antic Mercat del Peix) definides en la modificació del Pla especial de l'àrea de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (PEPMU).

 • Registre: 202110111159
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Begues

Bases i convocatòria de selecció, pel procediment de concurs oposició, per torn lliure, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, grup de classificació C, subgrup C2, de l'escala d'administració general, subescala auxiliar.

 • Registre: 202110109464
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament del Brull

Aprovació definitiva del Pla de verificació d'activitats comunicades 2021-2022.

 • Registre: 202110110457
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Cabrils

Aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats educatives, culturals i juvenils, comerç, turisme, joventut, cooperació i solidaritat i esports d'aquest municipi per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110111061
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Calaf

Nomenament d'un funcionari interí en pràctiques.

 • Registre: 202110109631
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Calella

Nomenament de personal funcionari interí.

 • Registre: 202110109756
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Calella

Nomenament de personal funcionari interí.

 • Registre: 202110109761
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 19/2021.

 • Registre: 202110111290
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Castellar de n'Hug

Bases i convocatòria per a cobrir una plaça de peó de manteniment en règim laboral temporal, mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

 • Registre: 202110110598
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Nomenament d'una vigilant municipal.

 • Registre: 202110109509
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Nomenament d'una treballadora social en règim laboral interí.

 • Registre: 202110109511
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Castellet i la Gornal

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 5/2021.

 • Registre: 202110109708
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Castellolí

Delegació de les funcions d'Alcaldia en un regidor.

 • Registre: 202110109576
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de Fonollosa

Bases reguladores de la convocatòria de concessió d'ajuts escolars als infants i adolescents, curs escolar 2021/2022.

 • Registre: 202110110589
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal (VMP).

 • Registre: 202110109700
 • Data de publicació: 08/09/2021

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs.

 • Registre: 202110109707
 • Data de publicació: 08/09/2021