Menú Contingut principal

Bases i convocatòria de selecció, pel procediment de concurs oposició, per torn lliure, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, grup de classificació C, subgrup C2, de l'escala d'administració general, subescala auxiliar.

Anunciant:
Ajuntament de Begues
Tipus d’anunci:
Personal | Convocatòries. Borses de treball
Data de publicació:
Número de Registre:
202110109464