Menú Contingut principal

Temporalment, la cerca textual només està disponible des de juny de 2010 fins avui

Filtres actius

S'han trobat 19 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 19

Ajuntament d'Artés

Convocatòria i bases específiques del procés selectiu de dos llocs de treball (terapeuta ocupacional i integrador/a social), en el marc d'un programa d'ocupació temporal, mitjançant concurs-oposició, i constitució de borsa de treball.

 • Registre: 202110095235
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Berga

Convocatòria i bases reguladores per a la provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de cap de Serveis Socials.

 • Registre: 202110096011
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Centelles

Contractació de dos peons de neteja.

 • Registre: 202110097521
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Gualba

Convocatòria per al nomenament d'un jutge de pau.

 • Registre: 202110095257
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Manresa

Rectificació de les bases de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de places de personal laboral per a l'accés a la funció pública.

 • Registre: 202110095995
 • Data de publicació: 16/07/2021
 • Corregeix a: 202110064974

Ajuntament de Montornès del Vallès

Bases i convocatòria per seleccionar tres operaris/àries especialistes de jardineria reservades a la inclusió de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, i creació d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110095133
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Bases i convocatòria del concurs-oposició lliure per a la selecció de dos subalterns/nes d'edificis municipals, en règim de funcionaris/àries de carrera, i la creació d'una borsa de treball per a cobrir possibles vacants i substitucions.

 • Registre: 202110095134
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Bases i convocatòria del concurs-oposició per a la provisió de dues places de caporal de la Policia Local mitjançant promoció interna.

 • Registre: 202110095291
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Piera

Convocatòria i bases reguladores per a cobrir dos llocs de treball de Secretaria i d'Intervenció, de l'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 • Registre: 202110096096
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Premià de Mar

Nomenament de personal eventual.

 • Registre: 202110096470
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Patronat Municipal d'Educació

Bases i convocatòria del procés selectiu per constituir una borsa de treball de mestres d'educació infantil, per a les escoles bressol municipals.

 • Registre: 202110095460
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Bases i convocatòria per a la confecció d'una borsa de treball de personal laboral temporal de conserges, ordenances i vigilants, mitjançant concurs-oposició.

 • Registre: 202110095041
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'agent cívic.

 • Registre: 202110097409
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Bases reguladores i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura interina d'una plaça de mestre/a de l'Escola Bressol, i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110095192
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge de pau titular.

 • Registre: 202110095194
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Santa Susanna

Bases reguladores de la creació d'una borsa de treball temporal de conserge d'instal·lacions municipals.

 • Registre: 202110097082
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Súria

Modificació dels membres del tribunal qualificador del procés selectiu de la borsa de tècnic/a d'ocupació i suport a l'empresa.

 • Registre: 202110097188
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Terrassa

Bases i convocatòria del concurs-oposició de promoció interna per a cobrir cinc places de caporal de la Policia Municipal.

 • Registre: 202110096420
 • Data de publicació: 16/07/2021
 • Corregit per: 202110108348, 202110101687

Ajuntament de Vilassar de Mar

Resolució definitiva de persones admeses i excloses en el procés selectiu per al nomenament en propietat d'un/a enginyer/a.

 • Registre: 202110097638
 • Data de publicació: 16/07/2021