Menú Contingut principal

Temporalment, la cerca textual només està disponible des de juny de 2010 fins avui

Filtres actius

S'han trobat 108 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Castellcir

Aprovació inicial del Pla de millora urbana de la zona unifamiliar aïllada 5Gd.

 • Registre: 202110080505
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Castellfollit del Boix

Delegació de les funcions d'alcaldia.

 • Registre: 202110079372
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Castellterçol

Aprovació inicial del Reglament de control intern.

 • Registre: 202110079038
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Castellví de la Marca

Aprovació definitiva de modificació de les bases d'execució del pressupost general per a l'exercici de 2021.

 • Registre: 202110079261
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Cervelló

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla especial urbanístic de desenvolupament per a la instal·lació d'una estació de servei al carrer Llobregat.

 • Registre: 202110079440
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Collbató

Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a la contractació i nova implantació d'activitats comercials.

 • Registre: 202110079059
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Collbató

Convocatòria de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a l'any 2021, destinades a finançar el foment i la divulgació de la cultura popular i tradicional i la realització d'activitats culturals.

 • Registre: 202110080467
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Aprovació inicial del Projecte d'obres de millores de la zona de jocs infantils del carrer Campfaso.

 • Registre: 202110078970
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Aprovació de la proposta de modificació núm. 2 de la delegació d'atribucions i de signatura de documents de la Secretaria General.

 • Registre: 202110079296
 • Data de publicació: 07/06/2021

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Exposició pública del compte general de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110079333
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Bases i convocatòria per a la provisió en comissió de serveis del lloc de treball de tresorer/a d'habilitació nacional per a substitució de la titular.

 • Registre: 202110079074
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de l'Esquirol

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu/va, en règim de personal laboral temporal a temps parcial.

 • Registre: 202110079484
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de l'Esquirol

Aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió, mitjançant concurs-oposició, d'un lloc de treball d'arquitecte/a tècnic/a en règim de personal funcionari interí a temps parcial.

 • Registre: 202110079490
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de la Garriga

Aprovació inicial del Projecte de millora del Parc dels Pinetons.

 • Registre: 202110079369
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de la Garriga

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística corresponent al sector B5 Can Violí.

 • Registre: 202110079525
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Gavà

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021.

 • Registre: 202110078966
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Granollers

Aprovació de la modificació núm. 4/2021 de la relació de llocs de treball.

 • Registre: 202110080637
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Granollers

Aprovació inicial de la modificació núm. 3/2021 de la plantilla de personal.

 • Registre: 202110080640
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Gurb

Sol·licitud d'autorització per instal·lar un rètol en sòl classificat apte per urbanitzar.

 • Registre: 202110081543
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament d'Igualada

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis culturals, educatius, socials i de lleure per a l'any 2021.

 • Registre: 202110079315
 • Data de publicació: 07/06/2021