Menú Contingut principal

Temporalment, la cerca textual només està disponible des de juny de 2010 fins avui

Filtres actius

S'han trobat 16 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 16

Ajuntament de Cabrera de Mar

Convocatòria per a la cobertura de la vacant del lloc de treball de tresorer/a reservat a personal FHN, nomenament provisional.

 • Registre: 202110080405
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Cardona

Bases de la convocatòria per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de tècnic/a d'Administració General.

 • Registre: 202110080282
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Modificació de les bases reguladores del procés de selecció per a la provisió de tres places d'agent de la Policia Local, vacants a la plantilla de personal funcionari i enquadrades a l'escala d'administració especial, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

 • Registre: 202110080630
 • Data de publicació: 07/06/2021
 • Corregeix a: 202110061351

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Bases i convocatòria per a la provisió en comissió de serveis del lloc de treball de tresorer/a d'habilitació nacional per a substitució de la titular.

 • Registre: 202110079074
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de l'Esquirol

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu/va, en règim de personal laboral temporal a temps parcial.

 • Registre: 202110079484
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de l'Esquirol

Aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió, mitjançant concurs-oposició, d'un lloc de treball d'arquitecte/a tècnic/a en règim de personal funcionari interí a temps parcial.

 • Registre: 202110079490
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Bases de la convocatòria per cobrir diferents places mitjançant concurs-oposició.

 • Registre: 202110079260
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de la Nou de Berguedà

Llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives, mitjançant el procediment de concurs oposició i en torn lliure, per tal de crear una borsa de treball d'administratiu/va.

 • Registre: 202110080628
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament d'Olivella

Nomenament d'una funcionària interina amb la categoria de vigilant municipal.

 • Registre: 202110080191
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Pallejà

Bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/es de Joventut.

 • Registre: 202110080177
 • Data de publicació: 07/06/2021
 • Corregit per: 202110083075

Ajuntament del Papiol

Resolució de nomenaments i/o de contractació de personal de l'any 2021.

 • Registre: 202110079361
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Piera

Convocatòria pública pel nomenament de jutge de pau titular i substitut.

 • Registre: 202110080310
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals

Bases i convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de tècnic/a mitjà/na informàtic/a (Sel. 05/2021).

 • Registre: 202110080342
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Relació provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria per cobrir set places d'agent de la Policia local (OPO 03/2021).

 • Registre: 202110079273
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Nomenament com a funcionària interina d'una auxiliar administrativa per acumulació de tasques, amb caràcter de màxima urgència.

 • Registre: 202110079244
 • Data de publicació: 07/06/2021

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Nomenament d'un agent de la Policia Local.

 • Registre: 202110079836
 • Data de publicació: 07/06/2021