Menú Contingut principal


Filtres actius

S'han trobat 137 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Abrera

Aprovació definitiva de la Memòria valorada de reparació de la coberta i les façanes del Jutjat de Pau.

 • Registre: 202110078337
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament d'Abrera

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 06/2021 del pressupost general per a l'exercici de 2021.

 • Registre: 202110079569
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament d'Artés

Exposició dels Plecs de condicions reguladores de la concessió de l'ús privatiu per a l'explotació del bar del Centre Cívic Municipal situat al parc de Can Crusellas.

 • Registre: 202110079730
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació inicial del Reglament d'accés a les activitats de lleure, esportives, socials i culturals.

 • Registre: 202110078595
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Bagà

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

 • Registre: 202110079743
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Bagà

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 33, reguladora de la taxa per a la prestació de teleassistència i banc d'ajuts tècnics.

 • Registre: 202110079752
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona

Informació favorable del canvi de denominació del carrer d'Enric Bargés per carrer de Dolors Batlle i Sunyer (districte de Sants-Montjuïc).

 • Registre: 202110078338
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona

Publicació, en execució de sentència, de la part dispositiva de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 • Registre: 202110078743
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la Memòria valorada per la reparació de filtracions d'aigua al soterrani de l'edifici del Conservatori del Liceu del districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202110080959
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial del Projecte executiu de modificació de les instal·lacions de producció i distribució d'aigua calenta sanitària (ACS) a l'edifici de la caserna de la Guàrdia Urbana situada a la Rambla, 43, del districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202110080960
 • Data de publicació: 04/06/2021
 • Corregit per: 202110081781

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte de reurbanització de la plaça Font d'en Fargues al districte d'Horta-Guinardó.

 • Registre: 202110078766
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte executiu de la memòria ambiental i estudi de seguretat i salut de la modificació de la sala de màquines del llac del Parc Central de Nou Barris.

 • Registre: 202110078779
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva de la Memòria valorada dels treballs de millora segons els nous requeriments per als centre de serveis d'intervenció social en l'espai públic al carrer Casp 126, al districte de l'Eixample.

 • Registre: 202110079883
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte d'actuacions puntuals a l'edifici de l'Escola de Mitjans Audiovisuals del recinte de Can Batlló, al districte de Sants-Montjuïc.

 • Registre: 202110079885
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte constructiu addicional de neteja del drenatge Paral·lel-Ronda Sant Pau-Vila i Vilà, fase 2: Carrer Vila i Vilà entre Carrera i Palaudàries, al districte de Sants-Montjuïc.

 • Registre: 202110079886
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació inicial del Projecte executiu d'actuacions pal·liatives per aturar el deteriorament dels edificis de l'antiga presó La Model, actuacions en les façanes i cobertes del carrer Rosselló, al districte de l'Eixample.

 • Registre: 202110079888
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació inicial del Projecte executiu d'actuacions pal·liatives per aturar el deteriorament dels edificis de l'antiga presó La Model, actuacions en les façanes i cobertes del carrer Provença, al Districte de l'Eixample.

 • Registre: 202110079889
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a la boca sud del túnel de Badal, al districte de Sants-Montjuïc.

 • Registre: 202110079890
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la zona verda de la Colònia Castells (compresa entre els carrers Montnegre, Equador, Taquígraf Serra i Entença), al districte de Les Corts.

 • Registre: 202110078729
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Bigues i Riells

Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 03/2021.

 • Registre: 202110078430
 • Data de publicació: 04/06/2021