Menú Contingut principal

S'han trobat 260 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament de Copons

Exposició pública del compte general corresponent a l'exercici de 2020.

 • Registre: 202110078683
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Copons

Exposició pública del pressupost municipal únic, les seves bases d'execució i la plantilla de personal, per a l'exercici de 2021.

 • Registre: 202110078686
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Cubelles

Convocatòria pública per proveir mitjançant nomenament provisional un lloc de treball d'interventora o interventor.

 • Registre: 202110080783
 • Data de publicació: 04/06/2021

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella

Exposició pública del compte general de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110078555
 • Data de publicació: 04/06/2021

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Bases i convocatòria del procés selectiu d'estabilització de quatre places d'educador/a de la plantilla de personal laboral fix, i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110078356
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball.

 • Registre: 202110078865
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Folgueroles

Informació pública de l'aprovació inicial del Projecte executiu per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'edifici del pavelló poliesportiu.

 • Registre: 202110079675
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Fonollosa

Exposició pública del compte general de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110080787
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de la Garriga

Nomenament de personal interí i contractació de personal laboral temporal per màxima urgència.

 • Registre: 202110078757
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de la Garriga

Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110079900
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Gironella

Aprovació definitiva del Reglament de la utilització de l'àrea per a autocaravanes.

 • Registre: 202110078892
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Gironella

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la taxa per la utilització de locals públics.

 • Registre: 202110078917
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de la Granada

Exposició pública de l'expedient de llicència d'obres i ús provisional d'ampliació de l'altell en un cobert a la finca situada a la ctra. C-15 de Vilanova-Igualada PK 25.

 • Registre: 202110078624
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Aprovació inicial de la modificació puntual de Pla general metropolità per a la creació d'un equipament destinat a residència per a la gent gran i per a la definició d'uns equipaments comunitaris destinats a allotjaments dotacionals públics al barri de Sanfeliu.

 • Registre: 202110078831
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament d'Igualada

Relació provisional de les persones admeses i excloses per a la provisió de les places vacants, provinents de l'oferta d'ocupació pública de 2019 i 2020.

 • Registre: 202110080752
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de la Llagosta

Bases i convocatòria dels ajuts a l'escolarització per al curs 2021-2022.

 • Registre: 202110080037
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Manlleu

Aprovació del compte general de l'exercici de 2020.

 • Registre: 202110078656
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Mollet del Vallès

Convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2021-2022.

 • Registre: 202110079690
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Mollet del Vallès

Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts de menjador escolar per al curs 2021-2022.

 • Registre: 202110079853
 • Data de publicació: 04/06/2021

Ajuntament de Montcada i Reixac

Exposició pública de l'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit núm. 000040/2021-MC, 000054/2021-MC i 000055/2021-MC, del pressupost general de l'any 2021.

 • Registre: 202110078620
 • Data de publicació: 04/06/2021