Menú Contingut principal

S'han trobat 214 resultats per la seva cerca, mostrant del 81 al 100

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Aprovació dels padrons municipals corresponents a l'Impost sobre béns immobles i al tribut metropolità per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110061199
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Transmissió d'autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de forma no sedentària en el mercat de venda no sedentària del Fondo.

 • Registre: 202110061308
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Sol·licitud de transmissió de l'autorització per a la venda i la prestació de serveis de forma no sedentària en el mercat de venda no sedentària del Fondo.

 • Registre: 202110064017
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Avocació de les competències delegades a favor de la Junta de Govern Local per la contractació de subministrament i obres per a la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum al Complex Esportiu Montàqua.

 • Registre: 202110061742
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Avocació de les competències delegades a favor de la Junta de Govern Local per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament, l'acord marc del servei d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i contractació de pòlisses.

 • Registre: 202110061755
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Aprovació definitiva de la modificació del Pla estratègic de subvencions per l'exercici 2021.

 • Registre: 202110063625
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Aprovació defintiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3.10, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires i altres instal·lacions amb finalitat lucrativa.

 • Registre: 202110063626
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Sitges

Aprovació inicial dels expedients de modificacions de crèdit núm. 01CE/21, 02CE/21 i 02SC/21, del pressupost general de 2021 .

 • Registre: 202110066156
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Tagamanent

Inici del procediment expropiatori de béns i drets per raons urbanístiques de les finques registrals 285 i 392 del registre de la propietat núm. 3 de Granollers.

 • Registre: 202110061972
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Tordera

Aprovació inicial del Projecte d'obra local de millora de la Roureda.

 • Registre: 202110061168
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Tordera

Aprovació definitiva del Projecte d'obra local ordinària d'urbanització, restitució i millora del passeig fluvial al seu pas per la zona urbana de Tordera.

 • Registre: 202110061172
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Tordera

Aprovació del padró fiscal dels Serveis d'Atenció Domiciliària del mes de març de 2021.

 • Registre: 202110062056
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Torelló

Convocatòria de la Beca Segimon Serrallonga, corresponent a l'any 2021.

 • Registre: 202110063631
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Vallirana

Bases i convocatòria del procés de selecció per cobrir interinament una plaça d'administratiu/va de l'escala d'administració general i la creació d'una borsa de treball per cobrir amb caràcter d'interinitat llocs de treball vacants de la mateixa categoria.

 • Registre: 202110062080
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Viladecans

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 18/2021.

 • Registre: 202110066088
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Viladecavalls

Bases i convocatòria per a la provisió del lloc de treball d'interventor/a, mitjançant comissió de serveis.

 • Registre: 202110061321
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Vilanova de Sau

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió de personal per la piscina municipal, temporada d'estiu 2021.

 • Registre: 202110061655
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Vilanova del Camí

Aprovació definitiva de la modificació de les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions per l'adquisició de dispositius digitals en el curs acadèmic 2020-2021, per la utilització de l'alumnat que cursi educació primària i secundària.

 • Registre: 202110061812
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament d'Òrrius

Exposició pública dels acords provisionals de l'expedient núm. 3 de modificació de crèdits en el pressupost municipal de 2021.

 • Registre: 202110064633
 • Data de publicació: 03/05/2021

Consell Comarcal de l'Anoia

Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador adreçat a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil dels centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022.

 • Registre: 202110064655
 • Data de publicació: 03/05/2021