Menú Contingut principal

S'han trobat 214 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits núm. 13/2021, 15/2021 i 16/2021.

 • Registre: 202110065642
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats vinculades als centres educatius públics, per a l'organització d'accions formatives en educació emocional.

 • Registre: 202110061197
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Cubelles

Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110065399
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Convocatòria de subvencions per a centres educatius durant l'any 2021.

 • Registre: 202110063990
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació inicial del preu públic per l'assistència a espectacles, activitats culturals, esportives, educatives, de promoció del comerç i la indústria i altres de naturalesa anàloga, així com el text de la seva Ordenança reguladora.

 • Registre: 202110065351
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità, al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d'alta tensió de FECSA.

 • Registre: 202110061793
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Granollers

Esmena de l'aprovació de les bases del procés selectiu per a la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça de professor/a de música, i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110063897
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Granollers

Bases i convocatòria del procés selectiu per la creació d'una borsa de treball d'educadors/es d'educació especial.

 • Registre: 202110063898
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 12 corresponent als expedients núm. 74 i 76/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari.

 • Registre: 202110065964
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 13 corresponent a l'expedient núm. 75/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari.

 • Registre: 202110065998
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Aprovació definitiva del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals per al període 2020-2025.

 • Registre: 202110061565
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament d'Igualada

Nomenament d'un funcionari interí amb la categoria de delineant.

 • Registre: 202110066248
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació voluntària en la modalitat de compensació bàsica del PMU-3 Mas Bo.

 • Registre: 202110061414
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Lliçà de Vall

Aprovació definitiva de l'expedient d'incorporació de romanents de crèdit núm. 2021-2.

 • Registre: 202110064025
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Lliçà de Vall

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2021-3, sota la modalitat d'habilitació de crèdits de partida de despeses.

 • Registre: 202110064028
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Lliçà de Vall

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2021-4, sota la modalitat d'habilitació de crèdits de partida de despeses.

 • Registre: 202110064031
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Lliçà de Vall

Convocatòria per a la concessió de subvencions dirigides al foment de projectes i activitats juvenils d'utilitat pública i interès social desenvolupats al municipi durant l'any 2021.

 • Registre: 202110064032
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Lliçà de Vall

Convocatòria per a la concessió de subvencions dirigides al foment de projectes i activitats culturals i veïnals d'utilitat pública i interès social desenvolupats al municipi durant l'any 2021.

 • Registre: 202110064033
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Lliçà de Vall

Convocatòria per a la concessió de subvencions dirigides al foment de projectes i activitats educatives d'utilitat pública i interès social desenvolupats al municipi durant l'any 2021.

 • Registre: 202110064034
 • Data de publicació: 03/05/2021

Ajuntament de Lliçà de Vall

Convocatòria per a la concessió de subvencions dirigides al foment de projectes i activitats esportives d'utilitat pública i interès social desenvolupats al municipi durant l'any 2021.

 • Registre: 202110064038
 • Data de publicació: 03/05/2021