Menú Ir al contenido principal

La búsqueda textual está disponible desde el 1 de enero de 1998 hasta hoy.

Se encontraron 175 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 41 al 60

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2024 del pressupost.

 • Registro: 202410080333
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic mitjà en salut.

 • Registro: 202410080540
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Aprovació inicial de la modificació núm. 9 de l'Ordenança general de convivència ciutadana.

 • Registro: 202410082042
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 14/2024, de crèdit extraordinari finançat amb baixes d'altres partides.

 • Registro: 202410082740
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Figaró-Montmany

Aprovació inicial de la Memòria valorada de substitució de tancaments, col·locació de tanques i d'un elevador al recinte de les piscines municipals situades al polígon de la Cuspinera.

 • Registro: 202410082535
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de la Garriga

Delegació en la Diputació de Barcelona de la competència de selecció de personal consistent en la constitució d'una borsa supramunicipal de personal funcionari interí/laboral temporal, en la categoria de tècnic auxiliar de biblioteques.

 • Registro: 202410081795
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de la Garriga

Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per finançar despeses de transport escolar als centres educatius i AMPA/AFA/APA que participen en el programa de natació en horari lectiu.

 • Registro: 202410081853
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de la Garriga

Delegació en la Junta de Govern Local de la competència per a la resolució de reclamacions o suggeriments i l'aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a finançar despeses de transport escolar.

 • Registro: 202410081867
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de la Garriga

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2024/12, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

 • Registro: 202410081874
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de la Garriga

Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. P10, reguladora del preu públic pels serveis de publicitat a través del llibret de programació de la festa major.

 • Registro: 202410081888
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de la Garriga

Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. P04, reguladora del preu públic pels cursos de formació i altres activitats culturals.

 • Registro: 202410081896
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Gavà

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per concessió de llicències, comprovació de les activitats comunicades i control de la publicitat dinàmica.

 • Registro: 202410080242
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Gavà

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, prestació de serveis urbanístics, i inspecció.

 • Registro: 202410080244
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Gavà

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per les prestacions de la Policia Municipal i circulacions especials.

 • Registro: 202410080246
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Gavà

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, puntals, cavallets i altres instal·lacions anàlogues.

 • Registro: 202410080247
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Gavà

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per utilització de la via pública i equipaments municipals.

 • Registro: 202410080250
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Gavà

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa pel sanejament.

 • Registro: 202410080254
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Gavà

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses a través del sotmetiment a llicència o comunicació.

 • Registro: 202410080255
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Gavà

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius, documents que expedeixen o en els quals són competents l'administració o les autoritats municipals, a instància de particulars.

 • Registro: 202410080257
 • Fecha de publicación: 30/04/2024
 • Corregido por: 202410085398

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Gavà

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.

 • Registro: 202410081472
 • Fecha de publicación: 30/04/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación