Menú Ir al contenido principal

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, puntals, cavallets i altres instal·lacions anàlogues.

Anunciante:
Ajuntament de Gavà
Tipo de anuncio:
Normativa | Ordenanzas fiscales
Fecha de publicación:
Número de Registro:
202410080247