Menú Ir al contenido principal

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.

Anunciante:
Ajuntament de Gavà
Tipo de anuncio:
Normativa | Ordenanzas fiscales
Fecha de publicación:
Número de Registro:
202410081472