Menú Ir al contenido principal

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius, documents que expedeixen o en els quals són competents l'administració o les autoritats municipals, a instància de particulars.

Anunciante:
Ajuntament de Gavà
Tipo de anuncio:
Normativa | Ordenanzas fiscales
Fecha de publicación:
Número de Registro:
202410080257
Corregido por:
202410085398