Menú Contingut principal

Què és el codi de verificació electrònica?

El codi de verificació (CVE) és una referència unívoca per cada anunci publicat que permet accedir a la versió original a través del web del BOPB i comprovar-ne l’autenticitat.

Aquest codi atorga la consideració d’autèntiques a les còpies impreses o fitxers electrònics dels anuncis del BOPB.

A través del servei de verificació de la publicació podeu comprovar que el vostre document és una reproducció autèntica de l’edició electrònica del BOPB.

Per verificar-ho, heu d’introduir el codi CVE (o número de registre) que apareix al lateral dret de cadascuna de les pàgines de l’anunci publicat en PDF (als anuncis publicats abans de l’1 de juliol de 2010 el número de registre apareix al final de cada anunci). Mitjançant aquest número accedireu al document electrònic original signat electrònicament i podreu contrastar l’autenticitat de qualsevol anunci.