Menú Contingut principal

Nou visor al BOPB – Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030

A partir de l'1 d'abril, els anuncis publicats en el BOPB des de l'1 de gener de 2022 que estiguin alineats amb algun dels ODS de l'Agenda 2030 el tindran relacionat mitjançant una nova catalogació en el portal web (https://bop.diba.cat/).

Què són els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i l'Agenda 2030?

L'Agenda 2030, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, és un full de ruta per a assolir el desenvolupament mundial sostenible. Mitjançant els 17 objectius (ODS) en els que es desplega, l'Agenda aborda els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l'educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents fites (en total 169) i serveix com a pla d'acció perquè la comunitat internacional i els governs nacionals, autonòmics i locals promoguin la prosperitat i el benestar comú en els anys vinents.

Com s'alinea el BOPB amb l'Agenda 2030?

El BOPB difon la informació pública de la província de Barcelona amb la gestió de més de 40.000 anuncis a l'any. Té una mitjana de 8 milions de visites i més de 160.000 alertes anuals. Amb la nova catalogació dels anuncis, el BOPB donarà visibilitat a la gestió i a les actuacions alineades amb l'Agenda 2030 i els Objectius Mundials per al Desenvolupament Sostenible (ODS) que estan duent a terme els seus anunciants. En aquest sentit, es catalogaran els anuncis que estiguin alineats amb un o diversos ODS.

Quins objectius es pretenen assolir?

 • Apropar l'Agenda 2030 i els ODS a la població.
 • Augmentar el valor de la informació pública amb la catalogació dels anuncis en clau ODS.
 • Utilitzar el BOPB com a aparador per donar a conèixer la gestió dels governs en relació amb l'Agenda 2030.
 • Oferir al ciutadà la possibilitat de cercar com s'està desenvolupant l'Agenda 2030 en el territori i a què s'estan destinant els seus recursos.
 • Publicar anuncis amb un llenguatge comprensible, amb textos complets i, sempre que sigui escaient, alineats amb l'Agenda 2030.
 • Mostrar, a mitjà termini, estadístiques i indicadors sobre la quantitat d’actuacions relacionades amb els ODS dutes a terme en el territori i la seva evolució en el temps.

Com cataloguem els anuncis amb els ODS?

Per poder atorgar ODS als anuncis, ha de quedar palès en la seva redacció que la finalitat que es persegueix està relacionada amb algun o alguns dels 17 ODS.

Catalogarem els anuncis amb algun ODS de l'Agenda 2030 sempre que consti la següent informació:

 • En les aprovacions d'ordenances i reglaments, si es publica el seu text complet.
 • En les convocatòries de personal, relacions d'admesos i exclosos, tribunals i nomenaments, quan s'indiquin les funcions del lloc de treball o els mèrits que es valoren.
 • En els projectes d'obres, serveis, etc., quan es detalli la seva finalitat.
 • En les convocatòries d’ajuts i subvencions, si es defineixen l'objecte, finalitat o els beneficiaris.
 • En les expropiacions, si s'especifica la finalitat pública que tenen.
 • En els pressupostos i modificacions de crèdit, quan s'estableixi l'objecte de la partida pressupostària de forma específica.
 • En el planejament i la gestió urbanística, quan s'identifiquin l'objectiu o l'àmbit.
 • No s'atorguen ODS segons el contingut dels enllaços: es poden corrompre o deixar de funcionar.
 • No s'atorguen ODS si no existeix relació entre el contingut de l’anunci i algun dels 17 objectius de l'Agenda 2030.
 • En tot cas, quan hi hagi una menció expressa a un ODS dins del redactat del mateix text.

Amb aquest projecte la Diputació de Barcelona assumeix un nou compromís per contribuir a la sensibilització de la ciutadania, apropant-la a l'Agenda 2030 a través de la informació pública. I a la vegada, ofereix el BOPB com un mecanisme perquè les administracions públiques donin visibilitat a les actuacions que estan duent a terme per complir amb les 169 fites que contempla l'Agenda 2030.

Documentació d'interès:
Agenda 2030 Diputació de Barcelona