Menú Ir al contenido principal

Se encontraron 114 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 61 al 80

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Informació pública de la sol·licitud de llicència ambiental de l'activitat consistent en comercialització i fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques, ubicada a la carretera Andorra, núm. 26 A.

 • Registro: 202110084602
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sant Celoni

Aprovació del padró fiscal de la taxa per a la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals de l'exercici 2021.

 • Registro: 202110083629
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sant Celoni

Aprovació del padró fiscal de la taxa per a la prestació de serveis en cementiris locals corresponent a l'any 2021.

 • Registro: 202110083688
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Aprovació de la convocatòria i les bases específiques reguladores per a la selecció, mitjançant concurs de mèrits, d'un/a treballadora social.

 • Registro: 202110083836
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Modificació de la relació de llocs de treball, de les funcions de la plaça de tècnic/a de comunicació.

 • Registro: 202110085789
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Modificació de la relació de llocs de treball, de la plaça de tècnic/a de contractació pública.

 • Registro: 202110085790
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, núm. 22 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses, i núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'instal·lacions municipals.

 • Registro: 202110084718
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sant Joan Despí

Actualització del detall dels regidors i regidores adscrits als càrrecs de dedicació exclusiva o parcial establerts per acord del Ple.

 • Registro: 202110083738
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sant Joan Despí

Rectificació en la publicació de l'aprovació definitiva de la modificació de l'annex 2 de l'Ordenança fiscal núm. 21/2021 reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis i realització d'activitats a les instal·lacions esportives municipals.

 • Registro: 202110083853
 • Fecha de publicación: 17/06/2021
 • Corrige a: 202110080461

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Aprovació inicial del Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum per l'edifici dels serveis socials i espai joves.

 • Registro: 202110083380
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Aprovació inicial del plec de condicions jurídiques i económico-administratives del concurs per a la concessió administrativa de l'explotació del bar en la instal·lació del Camp de Futbol Eusebi Güell.

 • Registro: 202110083736
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

Convocatòria d'ajudes de concessió directe per al foment de l'autonomia personal i promoció de l'accessibilitat a persones amb discapacitat psíquica per l'any 2021.

 • Registro: 202110083645
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Santpedor

Convocatòria d'elecció de jutge de pau substitut.

 • Registro: 202110083488
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sitges

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03CE/21.

 • Registro: 202110084440
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sitges

Nomenament com a funcionària de carrera d'una tècnica de Recursos Humans.

 • Registro: 202110085461
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sitges

Obertura de termini per a la presentació de sol·licituds per a l'autorització per dur a terme el transport turístic de viatgers 2Barca-Tren.

 • Registro: 202110085712
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Taradell

Nomenament d'un funcionari interí com a vigilant local.

 • Registro: 202110083621
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Taradell

Bases i convocatòria d'ajuts per a la realització d'activitats esportives i extraescolars per a la temporada 2021-2022 per a infants i adolescents.

 • Registro: 202110083787
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Terrassa

Informació pública de sol·licituds de llicència ambiental.

 • Registro: 202110085783
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Tiana

Aprovació definitiva del Projecte d'obra local ordinària de restauració ecològica del solar d'equipaments, a partir de la implantació d'un bosc urbà i el circuit de Cals Frares.

 • Registro: 202110083777
 • Fecha de publicación: 17/06/2021