Menú Ir al contenido principal

Filtros activos

Se encontraron 11 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 1 al 11

Ajuntament de Figaró-Montmany

Aprovació inicial de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals per a l'exercici 2024 i següents.

 • Registro: 202410037831
 • Fecha de publicación: 23/02/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Manresa

Aprovació inicial de la modificació del Mapa de capacitat acústica en execució de sentència judicial.

 • Registro: 202410036214
 • Fecha de publicación: 23/02/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de les Masies de Roda

Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.

 • Registro: 202410037787
 • Fecha de publicación: 23/02/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament del Masnou

Aprovació inicial de l'establiment i el canvi de la forma de gestió del servei públic municipal d'abastament d'aigua potable.

 • Registro: 202410036653
 • Fecha de publicación: 23/02/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Pacs del Penedès

Aprovació de la modificació de preus públics.

 • Registro: 202410036862
 • Fecha de publicación: 23/02/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de la Pobla de Lillet

Esmena d'error material en l'anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024.

 • Registro: 202410038247
 • Fecha de publicación: 23/02/2024
 • Corrige a: 202310169475

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Sant Mateu de Bages

Esmena d'error material en l'anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024 i següents, en relació amb l'Ordenança núm. 1, reguladora de l'impost de béns immobles.

 • Registro: 202410036992
 • Fecha de publicación: 23/02/2024
 • Corrige a: 202310168133

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei municipal de subministrament d'aigua potable, per revisió de tarifes.

 • Registro: 202410034914
 • Fecha de publicación: 23/02/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació dels imports de les tarifes i drets econòmics del municipi del Prat de Llobregat recollides a l'annex I, apartats A i B de l'apèndix 8, de l'Ordenança relativa a la prestació del servei públic d'abastament d'aigua potable en l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana.

 • Registro: 202410038220
 • Fecha de publicación: 23/02/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació dels imports de les tarifes i drets econòmics per la prestació d'activitats connexes dels 23 municipis operats per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, a l'annex II (apartats A i B de l'apèndix 1), de l'Ordenança relativa a la prestació del servei públic d'abastament d'aigua potable.

 • Registro: 202410038229
 • Fecha de publicación: 23/02/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Mancomunitat Penedès-Garraf

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa pels serveis prestats al o des del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD), per a l'any 2024.

 • Registro: 202410034869
 • Fecha de publicación: 23/02/2024

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación