Menú Ir al contenido principal

Filtros activos

Se encontraron 11 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 1 al 11

Ajuntament de Carme

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal per l'exercici de 2021 i següents.

 • Registro: 202110085202
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal A10 reguladora de la taxa per a l'ocupació temporal de domini públic.

 • Registro: 202110085600
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència dels efectes econòmics de la COVID-19, per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual.

 • Registro: 202110085669
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments del sector de restauració i similars.

 • Registro: 202110084726
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Castellcir

Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la conservació i neteja de solars, terrenys i parcel·les edificades i de prevenció d'incendis.

 • Registro: 202110085415
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Prats de Lluçanès

Aprovació del preu públic dels dos volums del llibre "Guerra Civil i repressió a Prats de Lluçanès".

 • Registro: 202110083881
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Prats de Lluçanès

Aprovació del preu públic per llibreries del mapa del circuit fix d'orientació.

 • Registro: 202110083890
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de la Roca del Vallès

Aprovació definitiva del Reglament de prestacions d'urgència social.

 • Registro: 202110083849
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Aprovació definitiva del Protocol per a la prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual a la feina i del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.

 • Registro: 202110083499
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, núm. 22 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses, i núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'instal·lacions municipals.

 • Registro: 202110084718
 • Fecha de publicación: 17/06/2021

Ajuntament de Sant Joan Despí

Rectificació en la publicació de l'aprovació definitiva de la modificació de l'annex 2 de l'Ordenança fiscal núm. 21/2021 reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis i realització d'activitats a les instal·lacions esportives municipals.

 • Registro: 202110083853
 • Fecha de publicación: 17/06/2021
 • Corrige a: 202110080461