Menú Ir al contenido principal

Se encontraron 121 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 1 al 20

Ajuntament d'Arenys de Mar

Contractació de personal per al lloc de treball de netejador/a per via de màxima urgència.

 • Registro: 202110099311
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament d'Arenys de Munt

Aprovació inicial del text refós de la reparcel·lació econòmica per compensació bàsica de la unitat d'actuació de la 22, Can Sagrera, i del text refós del Projecte d'urbanització de la unitat d'actuació 22 Can Sagrera.

 • Registro: 202110098645
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament d'Argentona

Contractacions temporals i per raó de màxima urgència durant el període entre juliol de 2014 i juliol de 2021.

 • Registro: 202110098284
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament d'Artés

Exposició pública de l'expedient d'expropiació de la finca del carrer la Roca, 29.

 • Registro: 202110098635
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la declaració de tot l'àmbit del municipi com a àrea de mercat d'habitatge tens.

 • Registro: 202110100687
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de les bases reguladores del Premi Bcn Fem Tech per a l'equitat de gènere, al Sector TIC de l'Ajuntament.

 • Registro: 202110100820
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

Informació pública de sol·licitud de reparcel·lació voluntària del subsector 8 del Pla de millora urbana per a la reforma interior del sector Llull-Pujades (Ponent).

 • Registro: 202110097948
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiva del Projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació, de la UA 3 del PERI Diagonal-Poblenou.

 • Registro: 202110098562
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de les Cabanyes

Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

 • Registro: 202110099666
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Cabrera de Mar

Modificació del cartipàs municipal i de les delegacions de l'Alcaldia-Presidència.

 • Registro: 202110099339
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la selecció d'un/a tècnic/a d'administració general i constitució d'una borsa de treball.

 • Registro: 202110098258
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Aprovació inicial del Pla especial urbanístic de concreció d'ús i paràmetres urbanístics d'un equipament comunitari amb destinació d'habitatge i allotjament dotacional (E11).

 • Registro: 202110098272
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Aprovació de la regulació i instrucció tècnica de gestió i funcionament del tauler d'anuncis electrònic.

 • Registro: 202110098233
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Aprovació definitiva de la modificació de l'annex del Reglament regulador de prestacions econòmiques de caràcter social.

 • Registro: 202110098653
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Exposició pública de l'aprovació del compte general de l'exercici 2020.

 • Registro: 202110099305
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a de Recursos Humans, mitjançant comissió de serveis.

 • Registro: 202110099847
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Dosrius

Aprovació inicial de l'Ordenança no tributària reguladora de les tarifes i preus per a la prestació dels serveis municipals de subministrament d'aigua potable, clavegueram i altres serveis complementaris.

 • Registro: 202110099235
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de l'Estany

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021, en la modalitat de suplement de crèdits.

 • Registro: 202110098370
 • Fecha de publicación: 26/07/2021

Ajuntament de Gavà

Rectificació d'error material en la delegació de competències en tinents i tinentes d'alcaldessa i regidors i regidores municipals.

 • Registro: 202110099364
 • Fecha de publicación: 26/07/2021
 • Corrige a: 202110096520

Ajuntament de Granollers

Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdits núm. 23/2021/111, 25/2021/111, 22/2021/111 i 27/2021/111 per a l'exercici 2021.

 • Registro: 202110099857
 • Fecha de publicación: 26/07/2021