Menú Contingut principal

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.

Anunciant:
Ajuntament de Gavà
Tipus d’anunci:
Normativa | Ordenances fiscals
Data de publicació:
Número de Registre:
202410081472