Menú Contingut principal

Esmena d'errors materials detectats en l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, per a l'exercici 2024.

Anunciant:
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Tipus d’anunci:
Normativa | Ordenances fiscals
Data de publicació:
Número de Registre:
202410079245
Corregeix a:
202310165000

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació