Menú Contingut principal

Rectificació d'error material de transcripció detectat en els acords d'aprovació de les modificacions d'ordenances fiscals per a l'exercici 2023, a l'annex 2, Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries, article 6è de quota tributària.

Anunciant:
Ajuntament de Canet de Mar
Tipus d’anunci:
Normativa | Ordenances fiscals
Data de publicació:
Número de Registre:
202310037683
Corregeix a:
202210194742

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació