Menú Contingut principal

Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals núm. 2.4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, núm. 2.5, reguladora de l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres, i núm. 4.1, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, per a l'exercici 2023 i següents.

Anunciant:
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus d’anunci:
Normativa | Ordenances fiscals
Data de publicació:
Número de Registre:
202210140618

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació