Menú Contingut principal

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, i núm. 29, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.

Anunciant:
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Tipus d’anunci:
Normativa | Ordenances fiscals
Data de publicació:
Número de Registre:
202210069424

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació