Menú Contingut principal

Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l'adjudicació de les concessions administratives per a l'ús privatiu de l'espai de domini públic dels mercats municipals, i de la corresponent convocatòria que es durà a terme mitjançant procediment obert i tràmit ordinari.

Anunciant:
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Tipus d’anunci:
Patrimoni. Concessions demanials
Data de publicació:
Número de Registre:
202110106723