Menú Contingut principal

Aprovació inicial de l'expedient administratiu, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, de la concessió de domini públic per a la instal·lació, retirada, reubicació, substitució, conservació i explotació d'elements publicitaris als espais i les vies públiques, per un termini de sis anys.

Anunciant:
Ajuntament de Viladecans
Tipus d’anunci:
Patrimoni. Concessions demanials
Data de publicació:
Número de Registre:
202110098722