Menú Contingut principal

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/PLE/2021, de crèdits extraordinaris i transferències de crèdit, així com també de l'expedient 4/ROM/2021, de crèdit extraordinari amb la utilització de part del romanent de tresoreria per a despeses generals, del pressupost de la pròpia entitat de l'exercici de 2021.

Anunciant:
Ajuntament de Vic
Tipus d’anunci:
Pressupostos. Plantilles. Comptes generals
Data de publicació:
Número de Registre:
202110083318