Menú Contingut principal

Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals núm. 14, reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública, núm. 16, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, i núm. 19, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic, indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

Anunciant:
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Tipus d’anunci:
Normativa | Ordenances fiscals
Data de publicació:
Número de Registre:
202110059934