Menú Contingut principal

S'han trobat 145 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Arenys de Mar

Convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit d'esports per a l'any 2024 (versió en català i castellà).

 • Registre: 202410088670
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Balenyà

Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'exercici 2024.

 • Registre: 202410088767
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Balsareny

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de treballador familiar.

 • Registre: 202410087643
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2024 del pressupost general.

 • Registre: 202410089085
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Facultat a la gerent de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat per actuar en representació de la Corporació Municipal en tots aquells actes necessaris per a la tramitació i gestió dels ajuts.

 • Registre: 202410086339
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona. Barcelona de Serveis Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte relatiu a les obres de substitució de centraletes multipunt i ubicació de nous punts de recàrrega en els aparcaments i dipòsits, per a l'any 2024 (Next Generation, Moves III).

 • Registre: 202410086633
 • Data de publicació: 13/05/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme, EPEL

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la MPGM per a l'ordenació del passeig de Circumval·lació.

 • Registre: 202410086646
 • Data de publicació: 13/05/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma del sistema de protecció contra incendis del Mercat de Tres Torres.

 • Registre: 202410085891
 • Data de publicació: 13/05/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Establiment temporal dels canals d'entrada dels tràmits de targeta d'aparcament individual i col·lectiva per a persones amb discapacitat, i pròrroga de sis mesos de vigència de les targetes per incidència informàtica.

 • Registre: 202410089290
 • Data de publicació: 13/05/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials

Aprovació de la creació d'un fons extraordinari per a l'atorgament de prestacions socials de caràcter econòmic a les persones grans en situació de dependència, empadronades a la ciutat de Barcelona, que requereixen un suport continuat per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.

 • Registre: 202410089155
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Caldes de Montbui

Aprovació de la relació dels sectors municipals prioritaris per a garantir les funcions essencials atribuïdes a l'Ajuntament.

 • Registre: 202410085901
 • Data de publicació: 13/05/2024

Ajuntament de Caldes de Montbui

Nomenament de personal funcionari de carrera com a tècnica mitjana promoció econòmica-ocupació.

 • Registre: 202410086579
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Caldes de Montbui

Nomenament de personal funcionari de carrera com a tècnica mitjana de promoció econòmica-ocupació.

 • Registre: 202410086600
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Calella

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de tres places d'agent de la Policia Local i la constitució d'una borsa d'interinatge.

 • Registre: 202410089258
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació del padró de la taxa de manteniment per l'estacionament a l'aparcament soterrani de Riera Gavarra, corresponent al 2n trimestre de 2024.

 • Registre: 202410087021
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació del padró de la taxa per estacionament a l'aparcament soterrani de Riera Gavarra, corresponent al mes de maig de 2024.

 • Registre: 202410087028
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació del padró de la taxa de parades, casetes i llocs de venda del mercat municipal, corresponent al 2n trimestre de 2024.

 • Registre: 202410087034
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació del padró del preu públic dels serveis d'escolaritat i serveis complementaris de l'Escola Bressol, corresponent al mes d'abril de 2024.

 • Registre: 202410088292
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació del padró de la taxa per l'ocupació a la via pública de taules i cadires amb finalitat lucrativa, corresponent al primer trimestre de l'any 2024.

 • Registre: 202410088362
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canovelles

Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost municipal per a l'any 2024.

 • Registre: 202410085888
 • Data de publicació: 13/05/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació