Menú Contingut principal

S'han trobat 143 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Castellbisbal

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici 2024.

 • Registre: 202410059300
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació inicial del Projecte de millora de l'accessibilitat al poblat ibèric de Ca n'Oliver, fase 1.

 • Registre: 202410056980
 • Data de publicació: 28/03/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Collbató

Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.

 • Registre: 202410062272
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Collbató

Aprovació de la modificació de la plantilla de personal.

 • Registre: 202410062310
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Exposició pública de la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici 2024.

 • Registre: 202410059546
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Dosrius

Convocatòria del XV Concurs Literari Esteve Albert, fase local de la Mostra Literària del Maresme 2024, edició XLI (versió en català i castellà).

 • Registre: 202410060862
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament d'Esparreguera

Nomenament de personal funcionari de carrera com a encarregat de Brigada d'Obres.

 • Registre: 202410062356
 • Data de publicació: 28/03/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Figaró-Montmany

Aprovació de l'increment retributiu del personal funcionari i laboral.

 • Registre: 202410061555
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Figaró-Montmany

Designació com a representant titular i suplent als regidors i regidores.

 • Registre: 202410061557
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Fogars de Montclús

Aprovació inicial del Projecte modificat d'urbanització d'un tram del passeig Mariona, camí de Can Costa i Masia Mariona.

 • Registre: 202410056350
 • Data de publicació: 28/03/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Granollers

Nomenament de personal funcionari de carrera.

 • Registre: 202410062462
 • Data de publicació: 28/03/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Granollers

Aprovació inicial dels expedients de modificació del pressupost núm. 8/2024/111 i 9/2024/111.

 • Registre: 202410062595
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024.

 • Registre: 202410056571
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Aprovació del padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable al municipi del primer bimestre de 2024.

 • Registre: 202410061839
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Igualada

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació d'Igualada.

 • Registre: 202410062461
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament d'Igualada

Aprovació del padró de contribuents de la taxa per la prestació del servei municipal de la gestió de residus domèstics per a l'exercici 2024.

 • Registre: 202410062491
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Igualada

Aprovació del padró de contribuents de la taxa per la prestació del servei d'entrada de vehicles per a l'exercici 2024.

 • Registre: 202410062522
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Igualada

Aprovació del padró de contribuents de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2024.

 • Registre: 202410062798
 • Data de publicació: 28/03/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de la Llacuna

Esmena d'error material en l'anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024 i següents, pel que fa a les ordenances fiscals núm. 4, 24 i 25.

 • Registre: 202410062305
 • Data de publicació: 28/03/2024
 • Corregeix a: 202310170437

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de la Llagosta

Aprovació inicial del Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu a la coberta de CEIP Les Planes.

 • Registre: 202410056228
 • Data de publicació: 28/03/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius