Menú Contingut principal

S'han trobat 115 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt, SA (GUSAM, SA).

 • Registre: 202410016635
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Segura Viudas SA, per als anys 2022 - 2024.

 • Registre: 202410016721
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament d'Aiguafreda

Esmena d'error material en l'anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024.

 • Registre: 202410028371
 • Data de publicació: 09/02/2024
 • Corregeix a: 202310166533

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Nomenament de funcionari de carrera com a agent de la Policia Local.

 • Registre: 202410020924
 • Data de publicació: 09/02/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Nomenament de funcionària de carrera com a agent de la Policia Local.

 • Registre: 202410020934
 • Data de publicació: 09/02/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament d'Arenys de Munt

Aprovació del padró fiscal de l'Ordenança fiscal núm. 17, de la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local, Annex 5, tarifa primera, ocupacions de terrenys el dia de mercat setmanal.

 • Registre: 202410020262
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Notificació col·lectiva del padró fiscal de les liquidacions corresponents als preus públics per l'assistència i serveis bàsics, servei de primera acollida i servei interlectiu del migdia de les llars d'infants públiques municipals, corresponent al curs 2023-2024 i l'anunci de cobrança.

 • Registre: 202410027224
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Modificació de delegacions d'atribucions de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local.

 • Registre: 202410028354
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Modificació de delegació de competències de l'Alcaldia en favor de tinències d'Alcaldia i regidories.

 • Registre: 202410028366
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Modificació de designació dels membres de la Junta de Govern Local.

 • Registre: 202410028379
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Modificació del nomenament de les tinències d'Alcaldia.

 • Registre: 202410028388
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Modificació de la delegació de l'Alcaldia respecte a la Presidència de la Comissió Informativa Permanent (CIP).

 • Registre: 202410028822
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública de l'expedient per a la cessió d'ús, mitjançant subarrendament, dels locals 3 i 7 situats a la rambla Prim núm. 24-26, a favor de l'Escola Gregal SCCL.

 • Registre: 202410027284
 • Data de publicació: 09/02/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma del sistema de climatització del Mercat de Sant Martí.

 • Registre: 202410016073
 • Data de publicació: 09/02/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma del sistema de climatització del Mercat de la Marina.

 • Registre: 202410028097
 • Data de publicació: 09/02/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Berga

Aprovació de l'annex 2024_1 de l'Ordenança general dels preus públics, referent al preu públic de la programació del teatre 2024_2.

 • Registre: 202410021437
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Berga

Aprovació del padró de la Residència St. Bernabé de Berga, corresponent als rebuts de gener de 2024.

 • Registre: 202410028593
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament del Brull

Aprovació inicial del Projecte de millora de diversos camins del municipi.

 • Registre: 202410021859
 • Data de publicació: 09/02/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Aprovació inicial de les tarifes del servei municipal d'aigua potable.

 • Registre: 202410019467
 • Data de publicació: 09/02/2024

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes de Montbui

Nomenament de funcionari interí com a tècnic de Comunicació, a l'Àrea d'Alcaldia i Comunicació.

 • Registre: 202410016816
 • Data de publicació: 09/02/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius