Menú Contingut principal

S'han trobat 128 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Aguilar de Segarra

Aprovació inicial del Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions (PPU).

 • Registre: 202310129494
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament d'Arenys de Mar. Entitat Pública Empresarial Ràdio Arenys

Esmena d'error material en l'anunci d'aprovació de la plantilla de personal.

 • Registre: 202310130456
 • Data de publicació: 29/09/2023
 • Corregeix a: 202310128501

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Avinyó

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2023.

 • Registre: 202310128395
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Badalona

Notificació de la resolució d'expropiació de les finques incloses en l'àmbit de la modificació puntual del PGM a l'av. Marqués de Mont-roig, al barri de Sant Roc.

 • Registre: 202310129393
 • Data de publicació: 29/09/2023

Ajuntament de Badia del Vallès

Nomenament de funcionària de carrera com a treballadora social.

 • Registre: 202310128270
 • Data de publicació: 29/09/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Barcelona

Establiment del règim de dedicació dels consellers i conselleres del districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202310130257
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Atorgament de la funció de consellera tècnica d'assistència a una regidora de districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202310130258
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Establiment del règim de dedicació dels consellers i conselleres del districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • Registre: 202310130570
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Delegació de competències del Consell Rector en la Presidència.

 • Registre: 202310128272
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Delegació de competències en la Gerència.

 • Registre: 202310128279
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Borredà

Aprovació inicial de diversos projectes d'obres.

 • Registre: 202310128042
 • Data de publicació: 29/09/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Calaf

Aprovació definitiva de l'expedient núm. 9 de modificació del pressupost de 2023.

 • Registre: 202310129672
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Calaf

Aprovació definitiva de l'expedient núm. 10 de modificació del pressupost de 2023.

 • Registre: 202310129676
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Callús

Convocatòria per a la concessió d'ajuts per a activitats extraescolars esportives, curs 2023-2024 (versió en català i castellà).

 • Registre: 202310129843
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Castelldefels

Convocatòria de subvencions per a la contractació de personal destinat a facilitar la participació i la inclusió de nens i nenes a les activitats de menjador escolar i extraescolars, per a l'anualitat 2023.

 • Registre: 202310129809
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Castellnou de Bages

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2023, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

 • Registre: 202310130379
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Castellolí

Aprovació inicial de l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal.

 • Registre: 202310128282
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Castellterçol

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 • Registre: 202310128278
 • Data de publicació: 29/09/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cubelles

Aprovació definitiva de l'atorgament de la concessió de domini públic de l'ús privatiu de vol i subsol de trams de carrers a la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM, per a la instal·lació de canonada d'aigua potable i de cambra soterrada.

 • Registre: 202310128283
 • Data de publicació: 29/09/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius

Ajuntament de Dosrius

Aprovació inicial del Projecte d'obra local ordinària d'adequació parcial per a l'Arxiu Municipal de l'edifici de l'antiga fàbrica La Tortuga.

 • Registre: 202310129706
 • Data de publicació: 29/09/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objectius