Menú Contingut principal

S'han trobat 146 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Junta Electoral de Zona de Terrassa

Constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Terrassa per a les eleccions municipals de 2023.

 • Registre: 202310085038
 • Data de publicació: 24/05/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Abrera

Convocatòria per a la concessió d'ajuts a la contractació laboral, dins del fons de prestació Plans locals d'ocupació, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

 • Registre: 202310085415
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Abrera

Aprovació del padró de la taxa per parades del mercat ambulant corresponent a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310086782
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Abrera

Aprovació del padró de la taxa per l'autorització temporal d'ocupació de terrenys de domini públic destinats al conreu agrícola corresponent a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310086784
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Arenys de Munt

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció d'un educador/a social, dins del Programa Escolta Jove.

 • Registre: 202310086633
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Argentona

Delegació de funcions en una regidora per a la celebració de matrimoni civil.

 • Registre: 202310085640
 • Data de publicació: 24/05/2023

Ajuntament d'Argentona

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de dues places de tècnic auxiliar administratiu/iva i la constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202310088179
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Artés

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 21 reguladora del preu públic per la prestació del servei de la piscina municipal, núm. 25, reguladora del preu públic pel subministrament de llibres i CD's d'Artés, i núm. 28, reguladora del preu públic per la prestació del servei de les colònies municipals i casals.

 • Registre: 202310085286
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Avià

Exposició pública del compte general de l'exercici 2022.

 • Registre: 202310088013
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Badia del Vallès

Convocatòria per a la concessió d'ajuts de menjador d'escoles bressol per al curs 2023/2024 (versió en català i castellà).

 • Registre: 202310086770
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Badia del Vallès

Convocatòria per a la concessió d'ajuts de menjador escolar per al curs 2023/2024 (versió en català i castellà).

 • Registre: 202310086822
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Bagà

Aprovació inicial de Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable Cal Xeixa.

 • Registre: 202310085578
 • Data de publicació: 24/05/2023

Ajuntament de Bagà

Delegació de funcions en un regidor per a la celebració de matrimoni civil.

 • Registre: 202310085629
 • Data de publicació: 24/05/2023

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació inicial de la Memòria justificativa per a la incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tractament i Selecció de Residus, SA.

 • Registre: 202310085282
 • Data de publicació: 24/05/2023

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte d'obres per a la consolidació estructural dels immobles del carrer Pont 6 i 8 al barri de Sant Andreu.

 • Registre: 202310085305
 • Data de publicació: 24/05/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte d'obres de reparació, manteniment i conservació del Museu MACOSA al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu.

 • Registre: 202310085343
 • Data de publicació: 24/05/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Sentència estimatòria del recurs interposat per Fundació Gaspar Espuña CETT contra l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat.

 • Registre: 202310085592
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Sentència substancialment estimatòria del recurs interposat per Whistestone SL de nul·litat de l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat.

 • Registre: 202310085593
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Sentència estimatòria del recurs contra la modificació del Pla de millora urbana per a l'ordenació de sòls de la UA2, sector tradicional dels carrers de Tortellà i Pellaires, de la modificació del Pla general metropolità al Front Marítim de Poblenou.

 • Registre: 202310085594
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de 12 places de professor/a de música.

 • Registre: 202310086734
 • Data de publicació: 24/05/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius