Menú Contingut principal

S'han trobat 111 resultats per la seva cerca, mostrant del 61 al 80

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Esmena d'errors materials en l'anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310005325
 • Data de publicació: 23/01/2023
 • Corregeix a: 202210194970

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Celoni

Notificació de compareixença per al pagament de la taxa de retirada de vehicles del mes d'octubre de 2022.

 • Registre: 202310003953
 • Data de publicació: 23/01/2023

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Nomenament d'alcaldessa accidental a la primera tinenta d'Alcaldia.

 • Registre: 202310003887
 • Data de publicació: 23/01/2023

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Suspensió de l'atorgament de llicències d'edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats i usos i d'altres autoritzacions municipals connexes.

 • Registre: 202310006529
 • Data de publicació: 23/01/2023

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Aprovació inicial del Projecte executiu d'una xarxa de calor de biomassa.

 • Registre: 202310005036
 • Data de publicació: 23/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de rehabilitació energètica de l'edifici municipal Masia de Can Puig i estudi de seguretat i salut.

 • Registre: 202310003657
 • Data de publicació: 23/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310006159
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

Aprovació de la modificació retributiva del personal al servei de l'Ajuntament per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310006160
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

 • Registre: 202310006162
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

Aprovació de la pròrroga de no operativitat de les taxes d'OVP per taules i cadires i per parades del mercat ambulant, exercici 2023.

 • Registre: 202310006345
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Santa Fe del Penedès

Esmena d'error material a l'anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310003582
 • Data de publicació: 23/01/2023
 • Corregeix a: 202210188664

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Súria

Convocatòria per a la cessió de dos habitatges municipals mitjançant contracte de lloguer.

 • Registre: 202310004341
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Súria

Aprovació del Pla normatiu per a l'any 2023.

 • Registre: 202310005800
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de la Torre de Claramunt

Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310006352
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de la Torre de Claramunt

Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució, el catàleg retributiu i la plantilla de personal de l'exercici 2023.

 • Registre: 202310006356
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vallirana

Aprovació inicial del Pla director d'abastament en alta del municipi.

 • Registre: 202310003974
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vallirana

Aprovació inicial del Projecte tècnic de construcció d'una àrea de pícnic amb barbacoes al Parc de la Casa Nova.

 • Registre: 202310003988
 • Data de publicació: 23/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Vic

Aprovació definitiva de la minuta de conveni en relació amb l'expropiació de la finca registral núm. 5431, situada a la cruïlla dels carrers Sant Jordi, Canigó i Josep Deloncle.

 • Registre: 202310003662
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vic

Aprovació definitiva de la minuta de conveni en relació amb l'expropiació de la finca registral núm. 1829, situada al carrer dels Aluders, 6.

 • Registre: 202310003664
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Viladecavalls

Licitació de l'expedient d'adquisició d'habitatges susceptibles de ser destinats a habitatges de protecció pública per incorporar-los al patrimoni municipal del sòl i habitatge.

 • Registre: 202310005009
 • Data de publicació: 23/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius