Menú Contingut principal

S'han trobat 105 resultats per la seva cerca, mostrant del 61 al 80

Ajuntament de Santa Susanna

Esmena d'errors materials a l'anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització per a la provisió de diverses places de personal funcionari i laboral i la constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202310003875
 • Data de publicació: 19/01/2023
 • Corregeix a: 202210195106

Ajuntament de Seva

Aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'exercici 2023.

 • Registre: 202310002952
 • Data de publicació: 19/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Teià

Nomenament de funcionari de carrera com a agent de la Policia Local.

 • Registre: 202310002795
 • Data de publicació: 19/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Torrelavit

Aprovació del Pla de disposició de fons de l'Ajuntament.

 • Registre: 202310003032
 • Data de publicació: 19/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Vallgorguina

Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'exercici 2023.

 • Registre: 202310003802
 • Data de publicació: 19/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vallgorguina

Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

 • Registre: 202310003805
 • Data de publicació: 19/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vic

Nomenament de funcionaris/àries interins/es i de carrera.

 • Registre: 202310002681
 • Data de publicació: 19/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Viladecans

Aprovació de l'addenda i 2a pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consorci per al Desenvolupament Urbanístic dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serrall Llarg.

 • Registre: 202310002586
 • Data de publicació: 19/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici de 2023.

 • Registre: 202310005094
 • Data de publicació: 19/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Esmena d'error material en l'anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023, respecte a l'Ordenança fiscal núm. 2 i l'Ordenança fiscal núm. 26.

 • Registre: 202310005096
 • Data de publicació: 19/01/2023
 • Corregeix a: 202210192580

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Aprovació de la modificació de les bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió del lloc de treball d'enginyer/a i la creació d'una borsa de treball.

 • Registre: 202310005230
 • Data de publicació: 19/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Vilassar de Mar

Delegació de les funcions d'Alcaldia en favor de la 1a tinent d'alcalde.

 • Registre: 202310003637
 • Data de publicació: 19/01/2023

Consell Comarcal del Maresme

Determinació del lloc de celebració de la sessió plenària ordinària de 24 de gener de 2023 a la Sala Polivalent de l'edifici Cabot i Barba, ubicada a la plaça Miquel Biada, 5 de Mataró.

 • Registre: 202310005125
 • Data de publicació: 19/01/2023

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnica/a mitjà/ana de turisme.

 • Registre: 202310003564
 • Data de publicació: 19/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Nomenament de tres funcionaris/àries interins/ines com a tècnics/ques.

 • Registre: 202310005273
 • Data de publicació: 19/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Aprovació definitiva del pressupost general d'ingressos i despeses de l'any 2023.

 • Registre: 202310005073
 • Data de publicació: 19/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Gabinet d'Innovació Digital

Resolució de deixar sense efecte el Decret núm. 8441 de data 04/07/2022 sobre aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació i l'Oficina Antifrau de Catalunya per a la integritat institucional corporativa i municipal i aprovació d'un nou conveni de col·laboració.

 • Registre: 202310004438
 • Data de publicació: 19/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2022.

 • Registre: 202310002607
 • Data de publicació: 19/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament

Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310003840
 • Data de publicació: 19/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i del Medi Ambient

Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310002912
 • Data de publicació: 19/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació