Menú Contingut principal

S'han trobat 80 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Alella

Aprovació inicial del Projecte de pavimentació de les voreres de la plaça Germans Lleonart, porxada Hort de la Rectoria, rambla Àngel Guimerà fins al carrer Torrent Vallbona i Riera Fosca fins al carrer Don Bosco.

 • Registre: 202310000765
 • Data de publicació: 12/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Alella

Aprovació inicial del Reglament del Consell Agrari Municipal.

 • Registre: 202310000802
 • Data de publicació: 12/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Alella

Aprovació provisional de la modificació del Pla especial de protecció del paisatge i conservació del medi rural per la implantació d'un celler en sòl no urbanitzable.

 • Registre: 202310000812
 • Data de publicació: 12/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Artés

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de promoció econòmica i la constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202310001585
 • Data de publicació: 12/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Balenyà

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització d'itinerari de vianants a la ctra. de Ribes, entre el pont del ferrocarril i el carrer del Pla.

 • Registre: 202310002133
 • Data de publicació: 12/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barberà del Vallès

Convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin en el marc festiu de Carnestoltes 2023 (versió en català i castellà).

 • Registre: 202310001520
 • Data de publicació: 12/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Aprovació de les bases específiques de la XXXVII edició dels Premis 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany.

 • Registre: 202210196873
 • Data de publicació: 12/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Delegació en el regidor de l'Eixample de la signatura de l'escriptura de compravenda dels locals situats al carrer d'Olesa, núm. 41 i Garcilaso, núm. 105-121, i delegació en la regidora d'Habitatge i Rehabilitació de la signatura de l'escriptura de constitució d'un dret real de superfície.

 • Registre: 202310000908
 • Data de publicació: 12/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Substitució temporal del regidor del districte de Sants-Montjuïc.

 • Registre: 202310000910
 • Data de publicació: 12/01/2023

Ajuntament de Barcelona

Substitució temporal de la directora de Serveis de Llicències i Espai públic del districte de l'Eixample, per la directora de Serveis de Llicències i Espai públic del districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • Registre: 202310000911
 • Data de publicació: 12/01/2023

Ajuntament de Barcelona

Delegació en el gerent de Recursos, l'adopció de les mesures necessàries en situacions excepcionals que es puguin produir durant el període de presentació de les sol·licituds de subvencions de la convocatòria general de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2023.

 • Registre: 202310000915
 • Data de publicació: 12/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cabrera de Mar

Esmena d'error material a les bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix corresponent a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.

 • Registre: 202310002495
 • Data de publicació: 12/01/2023
 • Corregeix a: 202210192777

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Calders

Esmena d'error material a l'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310002461
 • Data de publicació: 12/01/2023
 • Corregeix a: 202210190181

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cardona

Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació voluntària del polígon d'actuació urbanística núm. 13.

 • Registre: 202310001566
 • Data de publicació: 12/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Cardona

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU-13.

 • Registre: 202310001567
 • Data de publicació: 12/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Cardona

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del polígon d'activitats econòmiques del sector la Cort II.

 • Registre: 202310001569
 • Data de publicació: 12/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Cardona

Esmena d'error material a l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310001570
 • Data de publicació: 12/01/2023
 • Corregeix a: 202210192996

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Carme

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2022.

 • Registre: 202310002089
 • Data de publicació: 12/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Carme

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2022.

 • Registre: 202310002092
 • Data de publicació: 12/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Castellbisbal

Aprovació definitiva del Projecte d'obres de gual inundable en el torrent de Pegueres.

 • Registre: 202310000622
 • Data de publicació: 12/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius