Menú Contingut principal

S'han trobat 53 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Aiguafreda

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'operari/ària qualificat de neteja viària i la constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202310000555
 • Data de publicació: 04/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Badalona

Implantació d'una nova activitat d'edifici polivalent amb connexió a l'Hospital a la carretera de Can Ruti, 21.

 • Registre: 202210195863
 • Data de publicació: 04/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Badalona

Implantació d'una nova activitat de consultes externes a la carretera Can Ruti, 21.

 • Registre: 202210195864
 • Data de publicació: 04/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Badalona

Aprovació del text de la segona addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Universitat Politècnica de Catalunya (LIM/UPC) per a la realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli.

 • Registre: 202210195867
 • Data de publicació: 04/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Badalona

Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de propietari únic de la modificació puntual del PGM, en l'àmbit de la finca situada al carrer Marina, 40.

 • Registre: 202210195870
 • Data de publicació: 04/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Badalona

Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació núm. 5 de la modificació del PERI de Sistrells.

 • Registre: 202210195874
 • Data de publicació: 04/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Badalona

Aprovació inicial de la modificació del Pla general metropolità entorn de Can Tiano.

 • Registre: 202210195877
 • Data de publicació: 04/01/2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana.

 • Registre: 202210195817
 • Data de publicació: 04/01/2023

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació definitiva del Pla director de l'enllumenat públic.

 • Registre: 202210195833
 • Data de publicació: 04/01/2023

Ajuntament de Bagà

Delegació de funcions de Secretaria Intervenció per vacances.

 • Registre: 202210195760
 • Data de publicació: 04/01/2023

Ajuntament del Brull

Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310000566
 • Data de publicació: 04/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cabrera d'Anoia

Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202210196738
 • Data de publicació: 04/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Castellolí

Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'exercici 2023.

 • Registre: 202210195761
 • Data de publicació: 04/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Castellolí

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 11/2022.

 • Registre: 202210195776
 • Data de publicació: 04/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de l'Espunyola

Esmena d'error material en l'anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310000339
 • Data de publicació: 04/01/2023
 • Corregeix a: 202210191655

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Granera

Aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202210196823
 • Data de publicació: 04/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Granollers

Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202310000554
 • Data de publicació: 04/01/2023

Ajuntament de Llinars del Vallès

Aprovació definitiva del pressupost consolidat, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202210196792
 • Data de publicació: 04/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament del Masnou

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc de vigilant cívic fins a la cobertura definitiva de la plaça.

 • Registre: 202210196620
 • Data de publicació: 04/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Matadepera

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica.

 • Registre: 202210195732
 • Data de publicació: 04/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius