Menú Contingut principal

S'han trobat 193 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Campins

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17 de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 • Registre: 202210143690
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Campins

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per la prestació de serveis al Casal Cultural.

 • Registre: 202210143695
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Campins

Aprovació provisional de la modificació del Reglament de taxi.

 • Registre: 202210143697
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2022.

 • Registre: 202210144576
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 38/2022.

 • Registre: 202210144586
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Capellades

Baixa per caducitat de la inscripció padronal d'estranger no comunitari sense autorització de residència permanent.

 • Registre: 202210141078
 • Data de publicació: 31/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Capolat

Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 3/2022.

 • Registre: 202210140635
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cardedeu

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202210144138
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cardedeu

Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'any 2023.

 • Registre: 202210144141
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cardedeu

Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 4/2022.

 • Registre: 202210144146
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació definitiva de la sisena modificació de l'Ordenança general reguladora de preus públics.

 • Registre: 202210143883
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Castellcir

Aprovació inicial del Pla especial urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable.

 • Registre: 202210144136
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Castellcir

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202210144142
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Castelldefels

Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a projectes culturals i festes populars, any 2023.

 • Registre: 202210143011
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Castellterçol

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2023 i següents.

 • Registre: 202210142415
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits núm. 60/2022, 62/2022, 63/2022, 64/2022 i 66/2022.

 • Registre: 202210144193
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cervelló

Modificació puntual del calendari de sessions de la Junta de Govern Local ordinària.

 • Registre: 202210144605
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Copons

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022.

 • Registre: 202210140537
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Figaró-Montmany

Esmena d'error material a les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a auxiliar socioeducatiu.

 • Registre: 202210144405
 • Data de publicació: 31/10/2022
 • Corregeix a: 202210142504

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Convocatòria per a la concessió d'ajut econòmic per a les entitats participants en les activitats de Nadal 2022-2023.

 • Registre: 202210142128
 • Data de publicació: 31/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius