Menú Contingut principal

S'han trobat 115 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa ECO-EQUIP, SAM per als anys 2022-2024.

 • Registre: 202210139125
 • Data de publicació: 26/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Abrera

Aprovació del padró fiscal de la taxa pel servei mensual de residència assistida i centre de dia geriàtric del mes d'octubre de 2022.

 • Registre: 202210140186
 • Data de publicació: 26/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Aguilar de Segarra

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i núm. 17, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

 • Registre: 202210141544
 • Data de publicació: 26/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Alella

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la connexió del carrer Girona amb el passatge Gaietana.

 • Registre: 202210139021
 • Data de publicació: 26/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Arenys de Munt

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2023 i següents.

 • Registre: 202210140234
 • Data de publicació: 26/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/22.

 • Registre: 202210138923
 • Data de publicació: 26/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Avinyó

Esmena d'error material a les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc de treball de treballador/a social.

 • Registre: 202210139947
 • Data de publicació: 26/10/2022
 • Corregeix a: 202210136300

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació inicial del nou Projecte modificat de les obres d'ampliació de la capacitat de la bassa de l'estació de bombament del polígon industrial de Can Salvatella.

 • Registre: 202210141672
 • Data de publicació: 26/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació del contracte de concessió d'elaboració de projecte, execució i obra de primera implantació i posterior explotació i manteniment de les instal·lacions i distribució de calefacció i refrigeració al Poble Nou.

 • Registre: 202210141292
 • Data de publicació: 26/10/2022

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte executiu de rehabilitació de l'edifici de la Masia al Parc d'Atraccions del Tibidabo.

 • Registre: 202210141295
 • Data de publicació: 26/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització complementari d'un àmbit parcial del Pla de millora urbana del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2, PA 1 (parcial) i PAU 2, i túnel viari associat, a Sant Andreu, fase 2.

 • Registre: 202210141301
 • Data de publicació: 26/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Expedient de constitució d'un dret real de superfície a favor de l'empresa Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, com a adjudicatària del contracte de serveis de recollida de residus municipals i la neteja de l'espai públic de la ciutat de Barcelona, 2019-2027, lot 2 zona oest.

 • Registre: 202210141865
 • Data de publicació: 26/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Resolució d'atorgament i denegació definitiva de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc de l'emergència climàtica de la ciutat de Barcelona 2022.

 • Registre: 202210141998
 • Data de publicació: 26/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació del Projecte modificat de les obres relatives a l'actualització del Projecte executiu de la reurbanització del carrer Ventalló, al districte de Gràcia.

 • Registre: 202210139971
 • Data de publicació: 26/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació inicial del Projecte executiu d'adequació de la mobilitat als entorns de l'estació de Sants, amb caràcter previ a la fase 1 de les obres d'ADIF de millora de l'estació, àmbits 1, 2 i 3 al districte de Sants-Montjuïc.

 • Registre: 202210139973
 • Data de publicació: 26/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació inicial del Projecte executiu de la fase 1 de la reforma i rehabilitació de l'edifici de l'antic Borsí per a adequar-lo com a equipament d'usos veïnals i com a ampliació de la Biblioteca Andreu Nin, al districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202210140453
 • Data de publicació: 26/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Canvi de denominació del carrer del Comte de Santa Clara per Felícia Fuster i Viladecans, al districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202210140544
 • Data de publicació: 26/10/2022

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Canvi de denominació del carrer del Duc per Josefa Vilaret, al districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202210140547
 • Data de publicació: 26/10/2022

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Canvi de denominació del passeig Marítim de la Barceloneta per Marítim de la Barceloneta-Oriol Bohigas i Guardiola, al districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202210140548
 • Data de publicació: 26/10/2022

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Canvi de denominació de la plaça d'Angelina Trallero, a l'espai ubicat entre els carrers Salvador Mundi, Mare de Déu de Núria, l'Hort de la Vila, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • Registre: 202210140549
 • Data de publicació: 26/10/2022