Menú Contingut principal

S'han trobat 160 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Subdelegació del Govern a Barcelona

Otorgamiento a Enagas Transporte, SAU, de autorización administrativa y aprobación del Proyecto para la carga de buques de pequeña capacidad en el atraque de metaneros de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado del Puerto de Barcelona.

 • Registre: 202210136766
 • Data de publicació: 21/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Subdelegació del Govern a Barcelona

Otorgamiento a Enagas Transporte, SAU, de autorización administrativa y aprobación del Proyecto para la modificación de las instalaciones del atraque de metaneros de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado del Puerto de Barcelona.

 • Registre: 202210136769
 • Data de publicació: 21/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

Acord mixt de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous per als anys 2022-2026.

 • Registre: 202210136837
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Badia del Vallès

Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats i associacions per a activitats culturals, esportives, educatives, mediambientals i socials de l'exercici 2022.

 • Registre: 202210138633
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Balsareny

Informació pública d'inici d'expedient de regularització comptable 2022.

 • Registre: 202210136720
 • Data de publicació: 21/10/2022

Ajuntament de Barcelona

Assignació del règim de dedicació parcial a un membre de la Corporació.

 • Registre: 202210136898
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva del Pla especial integral i de millora urbana per a la rehabilitació i ampliació de l'edifici industrial La Favorita, situat al carrer Roc Boronat 47-53 i carrer Llull 143.

 • Registre: 202210137170
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació del pressupost per a 2022.

 • Registre: 202210139611
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial del pressupost general per a l'any 2023.

 • Registre: 202210139763
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme, EPEL

Aprovació inicial del conveni de col·laboració amb Aigües de Barcelona per a l'execució de la xarxa de distribució d'aigua regenerada a l'àmbit de la Marina del Prat Vermell.

 • Registre: 202210136700
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme, EPEL

Aprovació de la proposta de desena addenda al conveni marc de col·laboració per a l'establiment dels termes i condicions que regiran les relacions amb Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, per a les actuacions de gestió urbanística a l'àmbit de Sant Andreu-Sagrera.

 • Registre: 202210136701
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme, EPEL

Aprovació definitiva de la modificació del sistema d'actuació de la UA 2 de Pla especial d'ordenació de l'illa delimitada pels carrers de Sants, Munné i Riera Blanca.

 • Registre: 202210136899
 • Data de publicació: 21/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Berga

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa per la utilització d'instal·lacions i equipaments municipals.

 • Registre: 202210136892
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Berga

Aprovació definitiva del Projecte d'obra municipal de construcció del dipòsit de suports especials de l'Arxiu del Pavelló de Suècia.

 • Registre: 202210136897
 • Data de publicació: 21/10/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 • Registre: 202210139372
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.

 • Registre: 202210139373
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

 • Registre: 202210139374
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

 • Registre: 202210139376
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

 • Registre: 202210139380
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

 • Registre: 202210139383
 • Data de publicació: 21/10/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació