Menú Contingut principal

S'han trobat 56 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya. Barcelona

Información pública del documento complementario al Proyecto de trazado para la mejora de la conexión entre la A-2 y la B-40, en el término municipal de Abrera, fase 1.

 • Registre: 202210118377
 • Data de publicació: 25/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació definitiva del Mapa de capacitat acústica.

 • Registre: 202210118423
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte de reforma i ampliació del magatzem de la Brigada Municipal.

 • Registre: 202210118424
 • Data de publicació: 25/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte executiu de reforç estructural de les torres d'il·luminació del Camp de Futbol de la Romànica.

 • Registre: 202210118426
 • Data de publicació: 25/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda

Aprovació del padró de l'impost sobre activitats econòmiques corresponent a l'exercici 2022.

 • Registre: 202210118745
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda

Aprovació del padró del preu públic per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals corresponent a l'exercici 2022.

 • Registre: 202210118746
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Callús

Aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'educadors/es socials.

 • Registre: 202210118463
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Canyelles

Aprovació inicial del Projecte executiu de pavimentació de la ronda dels Pins del sector urbanístic Vora Sitges.

 • Registre: 202210118365
 • Data de publicació: 25/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2022.

 • Registre: 202210119293
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cubelles

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de comunicació.

 • Registre: 202210118452
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà

Contraccions de personal laboral temporal, personal laboral fix, personal funcionari en pràctiques i personal funcionari de carrera.

 • Registre: 202210118437
 • Data de publicació: 25/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Fogars de la Selva

Nomenament d'una auxiliar administrativa com a funcionària de carrera.

 • Registre: 202210118466
 • Data de publicació: 25/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'oficial de 1a de manteniment i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202210118719
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei públic municipal d'escoles bressol.

 • Registre: 202210118866
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Manresa

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. P19/2022.

 • Registre: 202210118720
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Manresa

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. P20/2022.

 • Registre: 202210118722
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Manresa

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. P22/2022.

 • Registre: 202210118723
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Mataró

Desactivació, en fase d'alerta, del Pla d'actuació municipal per inundacions, inclòs en el DUPROCIM.

 • Registre: 202210119181
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Mataró

Aprovació definitiva de modificacions de crèdit del pressupost de 2022.

 • Registre: 202210119183
 • Data de publicació: 25/08/2022
 • Corregit per: 202210120867

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Moià

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 14/2022.

 • Registre: 202210119139
 • Data de publicació: 25/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació