Menú Contingut principal

S'han trobat 120 resultats per la seva cerca, mostrant del 101 al 120

Ajuntament de Vic

Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i l'Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM).

 • Registre: 202210111666
 • Data de publicació: 02/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament, les seves bases específiques i els seus annexos.

 • Registre: 202210111132
 • Data de publicació: 02/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació inicial de l'establiment del servei públic d'habitatge.

 • Registre: 202210114040
 • Data de publicació: 02/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació inicial del Pla local d'educació per als anys 2022-2026.

 • Registre: 202210114042
 • Data de publicació: 02/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari corresponent al servei d'escola bressol.

 • Registre: 202210114043
 • Data de publicació: 02/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de tres places d'administratiu/iva de personal funcionari de l'Ajuntament i una plaça d'administratiu/iva de personal laboral de l'Entitat Pública Empresarial Vilassar de Dalt Aigües, EPEL-ViDA, i constitució d'una borsa de treball pel Grup Municipal.

 • Registre: 202210113647
 • Data de publicació: 02/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Àrea Metropolitana de Barcelona

Convocatòria del procés selectiu per a la selecció del/de la cap del Servei d'Arquitectura, Enginyeria i Paisatge I.

 • Registre: 202210111530
 • Data de publicació: 02/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Consell Comarcal del Maresme

Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball.

 • Registre: 202210111421
 • Data de publicació: 02/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Diputació de Barcelona. Servei de Programació

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 15/2022 i actualització del Pla estratègic de subvencions i del Pla d'inversions.

 • Registre: 202210113714
 • Data de publicació: 02/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social. Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics

Resolució del procediment de concessió del recurs tècnic "Espais d'innovació en la prestació dels serveis socials d'atenció domiciliària", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

 • Registre: 202210114513
 • Data de publicació: 02/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Diputació de Barcelona. Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Aprovació definitiva de la modificació de l'afecció de la finca 6 de la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu d'eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la carretera BV-1435, pk 13+077 a 13+112, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells.

 • Registre: 202210113537
 • Data de publicació: 02/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

Exposició pública del compte general de l'exercici 2021.

 • Registre: 202210111229
 • Data de publicació: 02/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Jutjat d'Instrucció núm. 27 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 429/2021.

 • Registre: 202210111543
 • Data de publicació: 02/08/2022

Jutjat d'Instrucció núm. 27 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 421/2021.

 • Registre: 202210111546
 • Data de publicació: 02/08/2022

Jutjat d'Instrucció núm. 27 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 412/2021.

 • Registre: 202210111547
 • Data de publicació: 02/08/2022

Jutjat d'Instrucció núm. 27 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 394/2021.

 • Registre: 202210111549
 • Data de publicació: 02/08/2022

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

Edicte de notificació de citació el 19.10.2022 de les actuacions 479/2021.

 • Registre: 202210111379
 • Data de publicació: 02/08/2022

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

Edicte de notificació de decret de les actuacions 816/2020.

 • Registre: 202210111381
 • Data de publicació: 02/08/2022

Jutjat Social núm. 2 de Sabadell

Edicte de notificació de citació el 07.09.2022 de les actuacions 330/2022.

 • Registre: 202210111448
 • Data de publicació: 02/08/2022

Jutjat Social núm. 2 de Sabadell

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 253/2022.

 • Registre: 202210111451
 • Data de publicació: 02/08/2022