Menú Contingut principal

S'han trobat 160 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Adif Alta Velocidad

Información pública del Proyecto de tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK. 312+120 y 313+360. Línea Lleida-Pirineus-L'Hospitalet, en el tramo Manresa-Barcelona-Sants, así como de la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

 • Registre: 202210096630
 • Data de publicació: 27/06/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

Acord de pròrroga de la ultraactivitat del conveni col·lectiu de treball de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament fins al 31 de desembre de 2022.

 • Registre: 202210095152
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

Acord de pròrroga del conveni col·lectiu de treball de l'empresa Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna), estenent la seva vigència fins al 31 de desembre de 2023.

 • Registre: 202210095155
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Arenys de Mar

Aprovació inicial de la modificació del Projecte d'enllumenat exterior de la zona del vial de serveis i pistes de voleibol de la platja de la Picòrdia.

 • Registre: 202210096374
 • Data de publicació: 27/06/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Arenys de Munt

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2022.

 • Registre: 202210095408
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Argentona

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places de funcionari de carrera com a tècnic superior.

 • Registre: 202210097450
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Artés

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2022.

 • Registre: 202210095503
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Balsareny

Exposició pública del compte general de l'exercici 2021.

 • Registre: 202210097763
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Exposició pública del compte general de l'exercici 2021.

 • Registre: 202210097553
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Règim de dedicació d'una consellera del districte de Sants-Montjuïc.

 • Registre: 202210095131
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Begues

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 39, reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d'infants.

 • Registre: 202210095380
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes de Montbui

Convocatòria per a la concessió d'ajuts a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2022/2023.

 • Registre: 202210095164
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Calldetenes

Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament.

 • Registre: 202210095437
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Calldetenes

Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits núm. 5/2022 i 6/2022.

 • Registre: 202210095438
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Calldetenes

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió interina d'una plaça vacant de Secretaria-Intervenció.

 • Registre: 202210097859
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Callús

Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació UA-7 del terme municipal.

 • Registre: 202210095098
 • Data de publicació: 27/06/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per serveis d'escola bressol per al curs 2022-2023.

 • Registre: 202210097729
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 22/2022.

 • Registre: 202210097730
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canovelles

Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

 • Registre: 202210095371
 • Data de publicació: 27/06/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canovelles

Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del Sector Ca la Piua.

 • Registre: 202210095372
 • Data de publicació: 27/06/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius