Menú Contingut principal

S'han trobat 122 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Àrea Metropolitana de Barcelona. Institut Metropolità del Taxi

Nomenament de la presidenta del Consell d'Administració.

 • Registre: 202110142647
 • Data de publicació: 25/11/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona. Institut Metropolità del Taxi

Aprovació del calendari d'exàmens per a l'obtenció de la credencial de taxistes per a l'any 2022.

 • Registre: 202110142648
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament d'Abrera

Informació pública de la sol·licitud de modificació substancial de la llicència ambiental de fabricació de components de l'automòbil al carrer Salvador Seguí, núm. 5.

 • Registre: 202110139820
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament d'Aiguafreda

Aprovació inicial del Projecte d'obres executiu de restauració i neteja d'un àmbit situat entre la ctra. de Ribes i el riu Congost, fase 1.

 • Registre: 202110142339
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament d'Argentona

Modificació dels membres de la Junta de Govern Local.

 • Registre: 202110139825
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament d'Argentona

Nomenament de tinents d'Alcaldia.

 • Registre: 202110139829
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament d'Argentona

Informació pública d'una sol·licitud de llicència ambiental per a una activitat d'indústria d'estampació al carrer Garbí, núm. 31.

 • Registre: 202110140109
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació inicial del Projecte d'obres de reformes al Complex Esportiu Municipal.

 • Registre: 202110140076
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Barberà del Vallès

Nomenament d'un funcionari en pràctiques.

 • Registre: 202110140154
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Barberà del Vallès

Nomenament d'un funcionari interí.

 • Registre: 202110140157
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Delegació en els regidors de govern, en els gerents sectorials i en els gerents de districte, la competència per aprovar i convocar processos participatius.

 • Registre: 202110140063
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Delegació en el gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, l'aprovació de les bases i les convocatòries d'ajuts per estudis de graus, màsters universitaris i doctorats i d'ajuts per estudis de llengües estrangeres, la concessió d'aquests ajuts així com qualsevol altra actuació que se'n derivi.

 • Registre: 202110140070
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Delegació en la Comissió de Govern la resolució dels procediments d'omissió de la funció interventora quan la competència d'aprovació de les obligacions o despeses a què es refereix l'omissió, estigui atribuïda a l'Alcaldia.

 • Registre: 202110140305
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Resolució de la convocatòria de subvencions per a la transformació digital del comerç de Barcelona, any 2020, i que esmena l'anterior resolució, a conseqüència d'un error de contingut a l'annex núm. 1.

 • Registre: 202110142063
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Exposició pública de les bases dels Premis d'escriptura Montserrat Roig en el marc del programa Barcelona ciutat de la literatura de la UNESCO per a l'any 2022.

 • Registre: 202110141290
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Bigues i Riells del Fai

Bases reguladores i convocatòria de les subvencions extraordinàries de l'any 2021 per la COVID-19 destinades a les activitats econòmiques.

 • Registre: 202110140077
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Borredà

Exposició pública de l'aprovació inicial del Projecte d'execució de línies BT 400 V aèries per a nous subministraments de 9,20 kW des dels CD N2636 i RP17225.

 • Registre: 202110140290
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Contractació laboral temporal d'una tècnica mitjana de Promoció Econòmica-Ocupació de l'Àrea de Serveis Personals.

 • Registre: 202110139883
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Nomenament interí per acumulació de tasques d'una professora de l'Escola d'Adults El Roure Gros.

 • Registre: 202110139889
 • Data de publicació: 25/11/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació inicial del compte general de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110142479
 • Data de publicació: 25/11/2021