Menú Contingut principal

S'han trobat 83 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Departament d'Empresa i Treball

Modificació del conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

 • Registre: 202110124052
 • Data de publicació: 19/10/2021

Departament d'Empresa i Treball

Acord de modificació del Pacte regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

 • Registre: 202110124054
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació de l'annex del detall de subvencions, aportacions i altres ajuts per incloure l'aportació a Lesvos Solidarity, Fundaeco, Mbolo Association i Municipalitat de Kanifing.

 • Registre: 202110124982
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació de l'annex del detall de les subvencions, aportacions i altres ajuts per incloure l'aportació al Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS).

 • Registre: 202110124983
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació de l'annex del detall de les subvencions, aportacions i altres ajuts per incloure l'aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD).

 • Registre: 202110124984
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació de l'annex del detall de les subvencions, aportacions i altres ajuts per incloure l'aportació a la Creu Roja Libanesa i a ASF Conselho Municipal de Maputo AMT.

 • Registre: 202110124985
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació del detall de subvencions, aportacions i altres ajuts del pressupost 2021, en referència al Consorci Zona Franca Saló NEW i al conveni Barcelona Catalònia.

 • Registre: 202110124986
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de les modificacions del pressupost núm. 903123/21, 903122/21, 903216/21, 903455/21, 903522/21, 903719/21 i 904040/21, per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110124988
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació del detall de subvencions previstes al pressupost per incorporar una nova subaplicació pel conveni amb l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts-Espai Test.

 • Registre: 202110124989
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació del detall de subvencions previstes al pressupost per incorporar dues noves subaplicacions pels convenis Ernest Lluch i Ciba.

 • Registre: 202110124991
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació de l'annex del detall de subvencions, aportacions i altres ajuts d'acord amb la base 25 de subvencions i disposicions generals.

 • Registre: 202110124992
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de les modificacions del pressupost núm. 902720/21, 902622/21, 902493/21 i 902558/21 de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110124993
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de les modificacions del pressupost núm. 902166/21, 902235/21, 902285/21, 902286/21 i 902259/21 de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110124994
 • Data de publicació: 19/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats per l'expropiació dels projectes d'enderroc de les edificacions situades a unes finques del terme municipal del Papiol.

 • Registre: 202110126668
 • Data de publicació: 19/10/2021

Ajuntament d'Abrera

Bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc temporal de tècnic/a de prospecció d'empreses, i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110126587
 • Data de publicació: 19/10/2021

Ajuntament d'Arenys de Munt

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 16/2021.

 • Registre: 202110124343
 • Data de publicació: 19/10/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització d'ampliació del carrer Repartidor, al districte de Gràcia, inclòs dins l'àmbit de la modificació del Pla general metropolità dels Tres Turons.

 • Registre: 202110126849
 • Data de publicació: 19/10/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del projecte modificat del Projecte executiu de la reurbanització de la plaça del Poble Romaní, al districte de Gràcia.

 • Registre: 202110125145
 • Data de publicació: 19/10/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació de l'autorització a Barcelona d'infraestructures Municipals, SA a l'extensió del seu àmbit d'actuació territorial fora dels límits municipals als efectes de la gestió de l'actuació relativa a la rehabilitació de la masia Can Puig, a Sant Cugat del Vallés.

 • Registre: 202110125146
 • Data de publicació: 19/10/2021

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Aprovació inicial del Projecte de tancament de la pista poliesportiva.

 • Registre: 202110124064
 • Data de publicació: 19/10/2021