Menú Contingut principal

S'han trobat 103 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya. Barcelona

Información pública del Proyecto de trazado de terminación de las obras de la prolongación de la autovía del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral - autopista A-16.

 • Registre: 202110122822
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament d'Abrera

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament per a l'adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci.

 • Registre: 202110122414
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Declaració de caducitat i arxiu d'expedients de llicències d'obres.

 • Registre: 202110122385
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Nomenament de dos agents de la Policia Local com a funcionaris en pràctiques.

 • Registre: 202110122789
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament d'Arenys de Mar

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procediment de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a d'administració general.

 • Registre: 202110123742
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Badalona. Institut Municipal de Serveis Personals

Contractacions de personal realitzades pel procediment de màxima urgència.

 • Registre: 202110122547
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Balsareny

Aprovació inicial de l'expedient núm. 7/21, de modificació de crèdits del pressupost vigent, modalitat crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

 • Registre: 202110123806
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial del Pla especial integral per a l'ampliació i rehabilitació de la Casa Llorens, situada al carrer Còrsega 259-261.

 • Registre: 202110122582
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Begues

Sol·licitud de transmissió de titularitat d'un nínxol del Cementiri Municipal.

 • Registre: 202110122820
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Cabrils

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 27, que regula la taxa per la prestació de cursos, tallers i activitats d'àmbit educatiu, de coneixements, participatiu i de salut en equipaments municipals.

 • Registre: 202110122616
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Notificació de vehicles abandonats a la via pública i traslladats al dipòsit municipal.

 • Registre: 202110122404
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Capellades

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 001/2021 de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari del Museu Molí Paperer de Capellades.

 • Registre: 202110122593
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Capellades

Notificació de baixa del padró d'habitants municipal per caducitat.

 • Registre: 202110122599
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Capellades

Correcció d'errors en les bases i convocatòria del procés de selecció per concurs, mitjançat contracte de relleu, d'un/a tècnic/a d'educació infantil.

 • Registre: 202110124956
 • Data de publicació: 14/10/2021
 • Corregeix a: 202110123124

Ajuntament de Cardedeu

Aprovació definitiva del Projecte executiu de la millora de les instal·lacions de climatització de la Biblioteca Marc Vilalba, amb emplaçament al carrer Dr. Klein, núm. 101.

 • Registre: 202110122749
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Bases per a la selecció de funcionari/a interí/na per tasques d'execució d'un programa de caràcter temporal (Projecte de reparcel·lació de la Vall de Montserrat), per a realitzar feines de suport tècnic a l'Àrea de Secretaria, i formació d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110122388
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Aprovació dels preus públics del servei de perruqueria del Centre de Dia per a la gent gran El Serral.

 • Registre: 202110122305
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Castelldefels

Exposició pública del padró fiscal del preu públic remesa setembre de 2021 i modificació d'errada material de diversos preus públics.

 • Registre: 202110122769
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Fogars de la Selva

Aprovació definitiva de la modificació de l'article 37 de l'Ordenança de civisme i convivència.

 • Registre: 202110122309
 • Data de publicació: 14/10/2021

Ajuntament de Fogars de la Selva

Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022.

 • Registre: 202110122774
 • Data de publicació: 14/10/2021