Menú Contingut principal

S'han trobat 165 resultats per la seva cerca, mostrant del 121 al 140

Ajuntament de Tordera

Aprovació inicial de l'expedient de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris núm. 25/2021 del pressupost de la corporació, corresponent a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110120593
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Tordera

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició torn lliure, de quatre places d'agent de la Policia Local.

 • Registre: 202110123360
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Vic

Correcció d'un error en les bases reguladores del concurs de l'oferta pública per a la transmissió de les autoritzacions per a la venda en el mercat de marxants.

 • Registre: 202110123279
 • Data de publicació: 08/10/2021
 • Corregeix a: 202110117824

Ajuntament de Viladecavalls

Aprovació definitiva del Projecte tècnic d'enderroc de l'edifici ubicat al carrer de la Vinya, 11.

 • Registre: 202110120554
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Modificació de dia i hora de les sessions de la Junta de Govern Local.

 • Registre: 202110120493
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Vilanova de Sau

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2021 i següents, i modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2022.

 • Registre: 202110122033
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Vilanova de Sau

Convocatòria per al nomentament de jutge/essa de pau titular i substitut/a.

 • Registre: 202110122058
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la celebració de casaments, i de la modificació de diverses ordenances fiscals.

 • Registre: 202110121788
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos de l'IBI, VEHICLES, ICIO, IIVTNU i IAE.

 • Registre: 202110121789
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació de la modificació de preu públic per la prestació de serveis a la zona esportiva.

 • Registre: 202110121790
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència i via pública.

 • Registre: 202110121791
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació definitiva del canvi de sistema d'actuació urbanística de compensació del barri de Can Rabassa.

 • Registre: 202110122144
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Aprovació del padró fiscal de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb llocs o parades del mercat setmanal, corresponent al tercer trimestre de 2021.

 • Registre: 202110120831
 • Data de publicació: 08/10/2021

Consell Comarcal del Maresme

Bases reguladores específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer o habitatges integrats durant el 2021 al programa de la borsa de mediació.

 • Registre: 202110122346
 • Data de publicació: 08/10/2021
 • Corregit per: 202110142708

Consell Comarcal d'Osona

Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de premis literaris amb vocació comarcal pels ajuntaments de la comarca o per a entitats sense finalitat de lucre amb seu a la comarca d'Osona.

 • Registre: 202110120376
 • Data de publicació: 08/10/2021

Diputació de Barcelona. Servei d'Administració de Recursos Humans

Cessament i nomenament de personal eventual.

 • Registre: 202110123202
 • Data de publicació: 08/10/2021

Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf

Aprovació inicial de la modificació de crèdit extraordinari núm. 1627-0901/2021.

 • Registre: 202110122009
 • Data de publicació: 08/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 24 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 421/2021.

 • Registre: 202110120854
 • Data de publicació: 08/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 28 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 330/2021.

 • Registre: 202110121286
 • Data de publicació: 08/10/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 28 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 346/2021.

 • Registre: 202110121287
 • Data de publicació: 08/10/2021