Menú Contingut principal

S'han trobat 165 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació inicial del Projecte de la fase 3 de reforma i adequació de la pl. 2a i golfes de l'edifici municipal de Can Pasqual, situat al carrer Cavallers núm. 26.

 • Registre: 202110120649
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Gelida

Delegació de facultats relacionades amb les àrees d'esports, turisme i noves tecnologies i coneixement en una regidora.

 • Registre: 202110120410
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Gelida

Aprovació inicial del Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

 • Registre: 202110120529
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Granollers

Liquidació mensual corresponent al mes de setembre en concepte d'ensenyament de les escoles bressol municipals (Giravoltes, Tortuga i Teler).

 • Registre: 202110121522
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Granollers

Aprovació definitiva del Reglament regulador del servei públic del Cementiri Municipal.

 • Registre: 202110122001
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Gurb

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 7/2021 del pressupost de l'any 2021.

 • Registre: 202110122843
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Bases i convocatòria del procés selectiu per a proveir el lloc de treball de cap de negociat del Districte VI.

 • Registre: 202110122209
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Llinars del Vallès

Aprovació inicial dels preus públics de la natació escolar 2021-2022.

 • Registre: 202110120032
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Llinars del Vallès

Contractació de personal en pràctiques.

 • Registre: 202110120549
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Manresa

Convocatòria per a la creació d'una llista d'aspirants per a possibles nomenaments interins o contractes temporals de tècnics/ques de grau mitjà de foment empresarial.

 • Registre: 202110122221
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Martorell

Adscripció definitiva d'una funcionària al lloc de treball d'administratiu/va, amb dependència de Recursos Humans.

 • Registre: 202110120492
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Martorell

Atorgament dels ajuts per a l'exercici 2021, de conformitat a les bases reguladores, per a posar l'habitatge a disposició de l'Oficina Local d'Habitatge, per tal de destinar-lo al programa de mediació per al lloguer social.

 • Registre: 202110122020
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament del Masnou

Aprovació definitiva de la modificació parcial de l'article 3.1 del Reglament del Consell Municipal de Promoció Econòmica.

 • Registre: 202110120651
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament del Masnou

Notificació a ignorats ocupants de la finca situada al carrer Pere Grau, 123 (versió en català).

 • Registre: 202110120707
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament del Masnou

Notificació a ignorats ocupants de la finca situada al carrer Pere Grau, 123 (versió en castellà).

 • Registre: 202110120712
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Masquefa

Contractació de personal en pràctiques a temps complet de beneficiaris del Programa de garantia juvenil a Catalunya 2021-2022.

 • Registre: 202110120250
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Matadepera

Delegació de competències del Ple a l'Alcaldia per a l'aprovació definitiva del Projecte executiu de reforma dels banys del Casal de Cultura.

 • Registre: 202110120433
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Matadepera

Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma dels banys del Casal de Cultura.

 • Registre: 202110120434
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Matadepera

Aprovació definitiva de la suspensió temporal de l'aplicació dels epígrafs 1 i 2 de l'article 6 de l'Ordenança núm. 3.11, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'us públic amb taules, cadires, quioscos, parades, barraques, casetes de venda, atraccions i industries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic.

 • Registre: 202110120436
 • Data de publicació: 08/10/2021

Ajuntament de Moià

Nomenament d'un enginyer tècnic com a funcionari en pràctiques.

 • Registre: 202110120706
 • Data de publicació: 08/10/2021